Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Országos Rendőr-főkapitányság a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok jelen hatályos utasítását. Ha 2011. január 1.-től történt módosítás, akkor azt is kérném. Az utasítások mely megyei kapitányságaira vonatkozik? Kérem megadni azok megyei kapitányságokat, amelyekre vonatkozik az utasítás.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 29.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Legyenek szívesek más formában vagy formátumban elküldeni a választ, mert ezt így sajnos nem lehet megnyitni. Köszönöm szépen!
Kelt: 2018. november 15.

Üdvözlettel:

Györei Árpádné

Éliás Gábor, Országos Rendőr-főkapitányság

3 Melléklet

Tisztelt Györei Árpádné!

 

Mellékelten csatolom az Ön részére megküldött dokumentumokat.

 

Amennyiben a fájlok megnyitásával továbbra is probléma merülne fel, kérem,
hogy jelezze azt részünkre.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Éliás Gábor LL.M.

kiemelt főelőadó

infokommunikációs szakjogász

ORFK Hivatal Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály

Tel.: 33-624

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Éliás Gábor!

Köszönöm szíves tájékoztatását!
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Györei Árpádné