Gyalogátkelőhelyek balesetei 2021–2023

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó, kijelölt gyalogos átkelőhelyeken történt balesetek száma., ezek közül hány volt halálos kimenetelű.
- Amennyiben rendelkezésre áll, a balesetekben érintett gyalogos átkelőhelyek típusára ( lámpás, hangjelzéssel ellátott átkelő, vagy ezek nélküli) vonatkozó részletes statisztikát.
- Illetve a balesetek földrajzi, megyei, budapesti megoszlása szerinti statisztikát.

Kérem továbbbá a 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó normál közúton történt gyalogosokat érintő balestek számát, megyei és fővárosi bontásban is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 20.

Üdvözlettel:

Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom, elnök

Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a januéár 20-án már elküldött igénylésre a választ. Felhívom figyelmüket arra, hogy ezzel törvényszegést követnek el.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó, kijelölt gyalogos átkelőhelyeken történt balesetek száma., ezek közül hány volt halálos kimenetelű.
- Amennyiben rendelkezésre áll, a balesetekben érintett gyalogos átkelőhelyek típusára ( lámpás, hangjelzéssel ellátott átkelő, vagy ezek nélküli) vonatkozó részletes statisztikát.
- Illetve a balesetek földrajzi, megyei, budapesti megoszlása szerinti statisztikát.

Kérem továbbbá a 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó normál közúton történt gyalogosokat érintő balestek számát, megyei és fővárosi bontásban is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 6.

Üdvözlettel:

Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök

ORFK Adatvédelem, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet

  • Attachment

    mSz kely S ndor r sz re v lasz gyalog tkelhelyen t rt nt balesetek 240205 signed 533761781 17 20240207113150.pdf

    526K Download View as HTML

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésével összefüggésben – amelyben 2021. január 1. napjától 2023.
december 31. közötti időintervallum vonatkozásában a kijelölt gyalogos
átkelőhelyeken, valamint a normál közúton történt gyalogosokat érintő
balesetekről kér információt – tájékoztatom, hogy a válasz 2024. február
5. napján megküldésre került az Ön részére, azonban tévedésből az email
cím elírásra került, melynek eredményeképpen a továbbítás sikertelen volt.

 

Ezúton megküldjük a választ, a késedelemért pedig szíves elnézését kérjük.

 

Budapest, 2024. február 7.