Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1. A természetben a 2360 Gyál, Patak u. 1. szám alatt található Gemini Lőtéren a NAV állományába tartozók a lőtér megnyitása, azaz 2011. április 1-je óta
a) összesen hány alkalommal,
b) összesen milyen létszámban,
c) mely napokon

vettek részt lőgyakorlaton.

2. Kérem szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a lőtér szolgáltatásainak ellenértékeként 2011., 2012., 2013. és 2014. naptári években, évenként összesítve mennyi díjat fizettek meg a lőteret üzemeltető gazdasági társasági részére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2015. április 17.-én küldött közérdekű adatigénylésére válaszul alábbiakról tájékoztatom.
1. A természetben a 2360 Gyál, Patak u. 1. szám alatt található Gemini Lőtéren a NAV állományába tartozók a lőtér megnyitása, azaz 2011. április 1-je óta összesen 122 alkalommal, 3573 fő létszámban vettek részt lövészeti gyakorlaton.

2. A lőtér szolgáltatásainak ellenértékeként 2011-ben 60.000 Ft, 2012-ben 2.629.500 Ft, 2013-ban 904.500 Ft és 2014-ben 960.000 Ft-ot fizetett a NAV. Bár kérdései között nem szerepelt, de tájékoztatom továbbá arról, hogy 2015. évben eddig 320.000 Ft került kifizetésre az említett lőteret üzemeltető gazdasági társaság részére.

Budapest, 2015. április 30.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Erdélyi Katalin

Tisztelt NAV!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin