Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Schultheisz Mátyás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Schultheisz Mátyás

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi, az Önök tulajdonában álló vagy az Önök üzemeltetéséből lévő vasútvonalakkal kapcsolatos adatokat:

1. Mely vasútvonalakon és pontosan mely szakaszokon került kiépítésre és beüzemelésre az ún. GSM-R rendszer. Kérem, azt is szíveskedjenek tételesen megjelölni, hogy mi volt a beüzemelés pontos időpontja az egyes vonalakon. Ha van olyan vonalszakasz, ahol kiépült a GSM-R rendszer, de még nem került beüzemelésre, akkor azt is jelöljék meg, hogy mi a beüzemelés tervezett időpontja.

2. Mely vasútvonalakon és pontosan mely szakaszokon van kivitelezés alatt a GSM-R rendszer, és mi a kivitelezés befejezésének, valamint a beüzemelésnek a tervezett időpontja ezen szakaszok esetében.

3. Mely vasútvonalakon és pontosan mely szakaszokon került kiépítésre és beüzemelésre ETCS rendszer. Kérem, azt is szíveskedjenek tételesen megjelölni, hogy mi volt a beüzemelés pontos időpontja az egyes vonalakon. Ha van olyan vonalszakasz, ahol kiépült az ETCS rendszer, de még nem került beüzemelésre, akkor azt is jelöljék meg, hogy mi a beüzemelés tervezett időpontja.

4. Mely vasútvonalakon és pontosan mely szakaszokon van kivitelezés alatt ETCS rendszer, és mi a kivitelezés befejezésének, valamint a beüzemelésnek a tervezett időpontja ezen szakaszok esetében.

5. A GSM-R és az ETCS rendszerek kiépítését követően mely vasútvonalak és pontosan mely szakaszok lesznek alkalmasak a 120 km/h-nál nagyobb sebességű közlekedésre. Kérem, azt is szíveskedjenek megjelölni, hogy ezen vonalszakaszok esetében mi a tervezett időpontja a 120 km/h-nál nagyobb sebességű közlekedés felvételének.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalra legyenek szívesek felölteni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt legyenek szívesek rendelkezésre bocsátani.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Budapest, 2023. szeptember 29.

Tisztelettel:
Schultheisz Mátyás

Schultheisz Mátyás

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt!

A "GSM-R és ETCS kiépítése és beüzemelése" tárgyú közérdekűadat-igénylés tekintetében a válaszadásra nyitva álló törvényi határidő letelt. Kérem, szíveskedjenek a kért adatokat haladéktalanul megküldeni.

Tisztelettel:
Schultheisz Mátyás

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!
 
Hivatkozással a lent megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján
szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.
 
A GSM-R Projekt 1. fázisa és a GSM-R szolgáltatás 2020. augusztus 1.-én
került üzembehelyezésre az alábbi vonalszakaszokon:
 
Vasútvonal száma                     Vasútvonal megnevezése
1.                                       Budapest-Keleti – Hegyeshalom
országhatár,
3.                                       Komárom – Komárom országhatár,
10.                                       Győr-Rendező – Celldömölk,
20.                                Celldömölk – Boba,
25.                                       Boba – Őriszentpéter
országhatár,
30.                                       Budapest-Déli – Székesfehérvár,
100.                                     Budapest-Nyugati – Cegléd –
Szajol – Püspökladány,
120.                               Szajol – Békéscsaba – Lőkösháza
országhatár,
továbbá, a Budapest körvasút által érintett felsorolt állomások és ezeket
összekötő vonalak esetében: Rákosrendező, Rákosszentmihály, Rákos,
Kőbánya-felső, Kőbánya teher, Kőbánya-Kispest, Ferencváros, Soroksári út,
Soroksár.
 
A GSM-R 2 projekt keretében a GSM-R hálózat bővítése és kiépítése jelenleg
az alábbi vonalszakaszokon zajlik:
 
Vasútvonal száma                       Vasútvonal megnevezése
1.                                  Budapest - Hegyeshalom OH - Rajka OH
100.                                Püspökladány - Debrecen
100.                                               Debrecen - Záhony OH
40.                                                 Érd elágazás –
Százhalombatta (kiz)
40.                               Százhalombatta (bez) - Pusztaszabolcs
80a.                              Budapest (Rákos) - Hatvan
80b.                              Hatvan - Miskolc - Mezőzombor
100.                              Mezőzombor - Nyíregyháza
20.                               Székesfehérvár - Boba
40.                               Pusztaszabolcs - Dombóvár
41.                               Dombóvár - Gyékényes
 
Az ETCS az alábbi helyeken került üzembehelyezésre:
 

Már üzemben 120 km/h-nál
Vasútvonal van Kiépítettség nagyobb Tervezett
megnevezése (üh. sebességű üzembehelyezés
időpontja) szakaszok
Az Érd
alsóelágazás – Érd
összekötő vágány
Ferencváros „C” Nagytétény – építése és
elágazás – Velence, integrációja okán
Székesfehérvár 2020.12.08. befejezett Agárd vége - módosításokra
(kiz.) Székesfehérvár került sor, ezért
lesz egy újbóli
üzembehelyezési
eljárás:
2023. október 16.
Székesfehérvár 2020.12.17. befejezett --- ---
állomás
Boba – 2021.11.11. befejezett --- ---
Bajánsenye oh.

 
Az Infotv. 3. § 5. pontja értelmében „közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret”.
 
A fentiek alapján szíves tájékoztatására közöljük, hogy adatigénylése
további része olyan információk megismerésére irányul, amelyekkel
kapcsolatban a MÁV Zrt.-nél közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem
keletkezett.
 
Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.
 
Tisztelettel:
MÁV Zrt.
 
 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Schultheisz Mátyás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.