Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Erdélyi Katalin, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Green Plan Center Kft. részére a szolnoki Tiszakavics Szálloda fejlesztésére megítélt 4 milliárd forint támogatásról szóló támogatói döntést, valamint a céggel kötött támogatói szerződést/okiratot is.

Kérem szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a dokumentumot is, amelyben a cég részére megítélt 4 milliárd forint támogatásból 1.863.566.377 forint visszavonásáról határoztak 2023-ban.

https://info.kisfaludyprogram.hu/media/u...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönjük megkeresését, amennyiben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési
Konstrukció - magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
(TFC-M-1.1.2-2020) pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklődik, kérjük,
további információért látogasson el a folyamatosan frissülő
[1]www.kisfaludyprogram.hu weboldalra.

 

Köszönjük együttműködésüket.

 

Üdvözlettel,

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

References

Visible links
1. http://www.kisfaludyprogram.hu/

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdése alapján, a közérdekű
adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 15 napon belül tesz eleget, a fent meghatározott határidő egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

 

Kérésének megválaszolásáig további (15 nap) szíves türelmét kérjük.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zrt.

1037 Budapest, Bokor utca 23-25.

email: [1][Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kisfaludy2030 Titkárság, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2024. április 17. napján elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Info tv.) való
hivatkozással kérte a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
által a Green Plan Center Kft. részére a szolnoki Tiszakavics Szálloda
fejlesztésére megítélt támogatásokkal kapcsolatos adatokat, amelyekkel
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A támogatási jogviszonyra vonatkozó közérdekű adatok társaságunk
[1]https://info.kisfaludyprogram.hu/media/u...
linken elérhető közzétételi listájának 2185. és 2467. oldalán találhatóak.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zrt.

1037 Budapest, Bokor utca 23-25.

email: [2][Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. request email]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Erdélyi Katalin, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.