Gránit Bank és Széchenyi Bank előterjesztések

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Gránit Bank Zrt.-ben, valamint a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.-ben történt állami tulajdonszerzésről szóló döntéseket azok mellékleteivel együtt,
b) az a) pont szerinti döntésekre irányuló előterjesztéseket szintén azok mellékleteivel együtt, valamint
c) a két bankra vonatkozó minden további, az a) pont szerinti döntések előkészítése során felhasznált jelentést, kockázatbecslést vagy egyéb elemzést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 14.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

Iktatószám: NGM/32257/2/2014 – közérdekû adatigénylés

 

dr. Bodoky Tamás Richárd

ügyvezetõ

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

 

Tisztelt dr. Bodoky Úr!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014. december 15-én érkezett
közérdekû adatigénylésével kapcsolatban a következõ tájékoztatást adjuk.  

 

Az adatigénylésében olyan elõterjesztések és döntések kiadását kérte,
amelyek

·         egy része minõsített adat,

·         egy része üzleti titok és azok nyilvánosságra hozatala az üzleti
tevékenység szempontjából aránytalan sérelemmel járna,

·         egy része banktitok,

·         az elõzõ három pontba nem tartozó, az adatigénylésében
kérelmezett döntéselõkészítõ anyagok kiadása a Nemzetgazdasági
Minisztérium illetéktelen külsõ befolyástól mentes ellátását
veszélyeztetné,

ezért azok kiadását az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info
tv.) 27. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján elutasítjuk.

 

A Gránit Bank Zrt.-ben, valamint a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.-ben
végrehajtott állami tõkeemelés tárgyában az Nemzetgazdasági Minisztérium
által kötött szerzõdésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Info tv.
1. melléklet III. Gazdálkodási adatok táblázatának 4. pontja meghatározza,
hogy mely adatokat kell a szerveknek közzétenniük. Ennek alapján a
„szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a
szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak
idõtartama, valamint az említett adatok változásai” nyilvánosan
hozzáférhetõk a kormany.hu weboldalon.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

idézett részek megjelenítése