Graffitis gát

Suszter Dominik made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök részére 2020. február 14. -én és 2020. április 03.-án a jarokelo.hu által elektronikusan továbbított 57901 számú bejelentéssel ( https://jarokelo.hu/57901 ) kapcsolatban tett intézkedések leírását, illetve a probléma megoldásának várható határidejét. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 2013. évi CLXV. törvény (a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről) értelmében fentebb említett bejelentést Önöknek kötelessége lett volna 30 napon belül érdemben megválaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. június 5.

Üdvözlettel:

Suszter Dominik

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérjük, adja át ezt az információt annak a személynek, aki az Információszabadság felülvizsgálatát végzi.

Azért írok, hogy belső felülvizsgálatot kérjek.

15+15 napon belül nem kaptam választ. Kérem haladéktalanul küldjék meg. Köszönöm!

A FOI kérésem és minden levelezésem teljes története elérhető az interneten ezen a címen:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/graf...

Üdvözlettel:

Suszter Dominik

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérjük, adja át ezt az információt annak a személynek, aki az Információszabadság felülvizsgálatát végzi.

Azért írok, hogy belső felülvizsgálatot kérjek.

15+15 napon belül nem kaptam választ. Kérem haladéktalanul küldjék meg. Köszönöm!

Üdvözlettel:

Suszter Dominik