Gondozàsi óraszàmbeli eltèrès a közèrdekű adatigènylésre adott vàlaszuk ès a pènzügyi beszàmolójuk között

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

Mi az oka annak, hogy a Holokauszt Túlèlők Programja Szociàlis szolgàltatàsairól című közèrdekű adatigènylésre , vàlaszul közzètett dokumentumban a 2017-es èvben az összesített hàzi gondozási óraszàm 1,4 millió óra körül van, amíg a 2017-es egyszerűsített beszàmolójukban 1,7 millió gondozàsi òràt közölnek?
Melyik adat egyezik a valósàggal?

Amennyiben a feltett kèrdès egy hibàra vilàgít rà, kèrem javítsàk azt ès vàlaszukban a javìtott dokumentum màsolatàt is csatoljàk.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 16.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre!

 

A 2018. augusztus 16. napján kelt közérdekű adatigénylésére válaszunkat
megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

 

Tisztelt Mazs!

A 2017-es beszámolójukban a Holokauszt Túlélők Programja ismertetésénél 3.5-ös pont alatt, Közérdekű tevékenység főbb eredményei címmel az alábbi mondat látható.
"2413 kapott Házi Gondozást és Otthoni Szakápolást 1,7 millió órát fordítottunk Házi Gondozásra"
Ez egyértelműen csak a Házi Gondozást foglalja magában, más In Home szolgáltatást nem.
Amennyiben hibás az adat kérem javítsák, és a javított példányt válasszukban mellékeljék. Ha az adat mellett a szövegezés hibás, kérem azt javítsák.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre!

 

A 2018. augusztus 31. napján kelt levelét 2018. szeptember 3. napján
köszönettel kézhez vettük. A csatolt kérelem alapján kérjük, hogy a
közérdekű adatigényléssel kapcsolatos igényük teljesítésére további 15
napot szíveskedjenek biztosítani a MAZS Alapítvány részére.

 

Megértésében bízva, üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Természetesen elfogadom kérelmüket, melyben arra kérnek, hogy további 15 napot biztosítsak a kért adatok megküldéséig.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

  • Attachment

    k z rdek adatig nyl s 20180901 MAZS Alap tv ny valasz gondozas beszamolo oraszam.p.pdf

    898K Download View as HTML

 

Tisztelt Kerekes Imre!

 

A 2018. szeptember 1. napján kelt „Gondozàsi óraszàmbeli eltèrès a
közèrdekű adatigènylésre adott vàlaszuk ès a pènzügyi beszàmolójuk között”
közérdekű adatigénylésére válaszunkat megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Köszönöm szépen válaszukat és külön köszönöm, hogy a jövőben a beszámolóban és a kiegészítő mellékletben fel fogják tüntetni az említett adatokat részletesen és tételesen.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a közölt adatok alapján az otthoni szakápolás és a házi gondozás együttes óraszáma mindössze 1,6 millió óra, nem 1,7 millió óra, ahogy az 2017-es beszámolójukban olvasható.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

  • Attachment

    k z rdek adatig nyl s MAZS Alap tv ny v lasz 20181112 gondozasioraszam.pdf

    282K Download View as HTML

Tisztelt Kerekes Imre!

 

„Gondozàsi óraszàmbeli eltèrès a közèrdekű adatigènylésre adott vàlaszuk
ès a pènzügyi beszàmolójuk között” közérdekű adatigénylésére válaszunkat
megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs Alapítvány!

Válaszukban elküldött információk teljes mértékben megfelelnek az igenylésben megfogalmazott kérésemnek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy időt és energiát szántak rá és ilyen precíz munkát adtak át.

Üdvözlettel:
Kerekes Imre