Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mészáros Dávid, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Gomi Kft. fenyegetései és Velence Korzó ügye

We're waiting for Mészáros Dávid to read a recent response and update the status.

Tisztelt Gárdonyi Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mennyi bejelentést kaptak az elmúlt időszakban a Gomi Kft, és az ahhoz köthető botrányos és szabályszerű működéséről, ami megkeseríti a Velence Korzó vendégeit és ott működő vendéglátósok életét?

Biztosan önök is értesültek róla, hogy a jogszabályellenesen telepített parkolóautomatákkal átverik az ott parkoló autósokat. Néhány esetben pedig már életveszélyesen megfenyegettek gépjármű tulajdonosokat, akik nem vásároltak parkolójegyet. Mit tettek annak érdekében, hogy a Gomi Kft. vezetői és alkalmazottai befejezzék ezt törvénytelen tevékenységet?

Milyen segítséget biztosítottak önök azoknak a feljelentőknek, akik a parkolóban történt fenyegetés után önökhöz fordultak?
Indítottak-e eljárást a Gomi Kft. vagy annak alkalmazottai ellen?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 29.

Üdvözlettel:

Mészáros Dávid

Gárdonyi Rendőrkapitányság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Gárdony Rendőrkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.
Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon!

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mészáros Dávid, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.