Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a CARION Befektetési Alapkezelő Zrt. kötött 1 836 762 900 forint értékű Gödöllői raktárépület bérléséről szóló szerződést, annak esetleges módosítását, mellékleteit és teljesítését.

A tétel a BM közbeszerzések nélkül jóváhagyott koronavírus beszerzések alól mentesített listából származik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 19.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szalóki Henriette Dr.,

1 Attachment

 

Tárgy: Tájékoztatás

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz 2023. június 19. napján benyújtott
közérdekű adatigénylésére hivatkozással tájékoztatom, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdés szerint az ügyintézési határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel

dr. Sebestyén Kálmán megbízásából

dr. Szalóki Henriette

kiemelt jogi szakreferens

 

Főigazgatói Hivatal

 

[1]cid:[email protected]

H-1117 Budapest, Buda-part tér 2.

e: [2][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Szalóki Henriette Dr.,

1 Attachment

Segesvári Csaba részére

 

[1][email address]

 

Kizárólag elektronikus úton továbbítva.

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az Országos Kórházi
Főigazgatósághoz (a továbbiakban: OKFŐ) 2023. június 19. napján benyújtott
közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom.

Közérdekű adatigénylésében a következő adatok kiadását kérte: 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a CARION
Befektetési Alapkezelő Zrt. kötött 1 836 762 900 forint értékű Gödöllői
raktárépület bérléséről szóló szerződést, annak esetleges módosítását,
mellékleteit és teljesítését.”

 

Adatigénylésének eleget téve tájékoztatom, hogy az igénylésében megjelölt
dokumentumokat az alábbi linken érheti el.

RAR formátumban itt:

[2]https://letoltes.okfo.gov.hu/?file=g9zPC...

ZIP formátumban itt:

[3]https://letoltes.okfo.gov.hu/?file=Vgzzq...

Felhívom a figyelmét arra, hogy tárhelyen elhelyezett tartalom 2023.
július 30-án éjfélkor törlődik.

 

Tisztelettel

dr. Sebestyén Kálmán adatvédelmi tisztviselő megbízásából

 

dr. Szalóki Henriette

kiemelt jogi szakreferens

 

Főigazgatói Hivatal

 

[4]cid:[email protected]

H-1117 Budapest, Buda-part tér 2.

e: [5][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése