Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem

Az igénylés sikeres volt.

Horváth-Szabó Angéla Klára

Tisztelt Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek részemre megküldeni a Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem nevű projekt megvalósíthatósági tanulmányát, részletes költségvetését és projekt adatlapját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 29.

Üdvözlettel:

Horváth-Szabó Angéla Klára

Lukacs Adrienn, Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

>>> Lukacs Adrienn 2019.06.17. 10:25 >>>
Ügyintéző: dr. Lukács Adrienn aljegyző
Tárgy: válasz közérdekű adatigénylésre
Szám: 101/12-6/2019.
 
Horváth -Szabó Angéla Klára
e-mail: [1][email address]
 
Tisztelt Horváth Andrea Asszony!
2019. május 29-én Hivatalomhoz érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Közérdekű adatigénylésében a Gödölő fenntartható közlekedésének
fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem nevű projekt
megvalósíthatósági tanulmányát, költségvetését és projekt adatlapját
kérte.
Az Ön által kért dokumentációkat – terjedelmükre való tekintettel –
wetransfer file küldő programmal továbbítom Önnek.
Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylést az önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. §-a alapján
meghatározott határidőben megtettem.
Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.
 
Gödöllő, 2019. június „ 17 „.
                                                           Tisztelettel:
 
                                                                                 
Dr. Kiss Árpád sk.
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

These files will be deleted on 2019-06-24

[1]Click 'Download images' to view images

[2][email address]
sent you some files
3 items, 18.1 MB in total ・ Will be deleted on 24 June, 2019
Tisztelt Horváth Andrea Asszony! 2019. május 29-én Hivatalomhoz érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom. Közérdekű adatigénylésében a Gödölő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem nevű projekt
megvalósíthatósági tanulmányát, költségvetését és projekt adatlapját kérte.
Az Ön által kért dokumentációkat – terjedelmükre való tekintettel – wetransfer file küldő programmal továbbítom Önnek.
Tisztelettel:
dr. Lukács Adrienn
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/fa3cbdc...
3 items
adatlap beadott.pdf
154 KB
tamogatasi szerzodes alairt.pdf
9.63 MB
vekop tsz 1 mod.pdf
8.28 MB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[email address]
3. https://wetransfer.com/downloads/fa3cbdc...
4. https://wetransfer.com/downloads/fa3cbdc...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Horváth-Szabó Angéla Klára

Tisztelt Lukács Adrienn!

Köszönöm szépen a segítségüket!

Üdvözlettel:

Horváth-Szabó Angéla Klára