Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út mentén megvalósuló véderdő dokumentumai, költségei

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Pest Megye Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 4/2021. (02.17.) PMÖ határozat szerint 80 000 000 forintból megvalósuló
1., Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út menti véderdő létrehozásához kapcsolódó összes dokumentumot:
a véderdő létrehozásának terveit, illetve tervezési dokumentumait, a Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmányát a fásításról/erdősítésről, a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötött szerződést, az érintett telkek adásvételére , ill. kisajátítására vonatkozó dokumentumokat,
2., a Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út menti véderdő létrehozásának költségeit tételes bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 16.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Pest Megye Önkormányzata

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adatig nyl s G d Nemesk ri Kiss Mikl s t ment n megval sul v derd dokumentumai k lts gei Pest Megye nkorm nyzata.txt

    4K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Pest Megye Önkormányzata request email]>: host mail02.pestmegye.hu[62.112.195.26] said: 421
4.7.1 <[Pest Megye Önkormányzata request email]>: Recipient address rejected: MX unavailable,
please use primary MX (in reply to RCPT TO command)