Göd Fejlődéséért Közalapítvány 2020. évi éves beszámolója

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Göd Fejlődéséért Közalapítvány (továbbiakban. Közalapítvány) 2019. évi és 2020. évi pénzügyi beszámolóját, melyet Göd Város Önkormányzata számára kell(ett) a Közalapítványnak benyújtania.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 31.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

dr. Kolláth Balázs, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Mellékelten küldöm adatigénylésére adott válaszlevelünket jelszóval védett
PDF formátumban.

A levél megnyitásához szükséges jelszó: dH6rcjWPFc0mpxHxxpen

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kolláth Balázs

jogi asszisztens

Telefonszám: +36 27 530 064

E-mail: [1][email address]

 

Göd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

[2]www.god.hu

Pesti út 81.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Kolláth Balázs!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa