Göd Fejlődéséért Közalapítvány 2019. évi pénzügyi beszámolója

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület made this Közérdekűadat request to Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Göd Fejlődéséért Közalapítvány (továbbiakban. Közalapítvány) 2019. évi pénzügyi beszámolóját, melyet Göd Város Önkormányzata számára kell(ett) a Közalapítványnak benyújtania.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 2.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az adatigénylésemre adandó válaszadás 15 napos határideje a mai napon lejár. Kérem, szíveskedjék az adatigénylésre a törvényi előírásoknak megfelelően határidőben választ küldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 17.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Emlékeztetem, hogy a közadatigénylés határideje hat napja lejárt. Kérem, szíveskedjék választ küldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 23.

Üdvözlettel:
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Kocsisné Kolozsi Melinda, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Göd Fejlődéséért Közalapítvány 2019. évi beszámolóját nem található meg a Gödi Polgármesteri Hivatalában. Nem kaptunk a 2019-es évre vonatkozóan pénzügyi beszámolót az Alapítványtól.

Elnézést kérünk a késedelemért, az a mindenre kiterjedő kutatásunk miatt történt.

Üdvözlettel,

dr. Nagy Atilla jegyzői jogkörben eljáró aljegyző nevében is megbízásából:

Kocsisné Kolozsi Melinda

Titkársági ügyintéző
Telefonszám: +36 27 530 065
E-mail: [email address]

Gödi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Koordinációs Osztály
2131 Göd, Pesti út 81.
Internet: www.god.hu

idézett részek megjelenítése

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Kocsisné Kolozsi Melinda!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület