Göd Fejlődéséért Alapítvány 2020. évi éves beszámolója

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület made this Közérdekűadat request to Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Göd Fejlődéséért Alapítvány ( továbbiakban. Alapítvány) 2020. évi éves beszámolóját, melyet Göd Város Önkormányzata számára kell(ett) az Alapítványnak benyújtania.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 25.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérjük, a december 25-ei adatigénylésünkre szíveskedjék válaszolni.

Kelt: 2021. január 11.

Üdvözlettel:
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Városháza - Göd, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület!

 

 

Fülöp Zoltán levelét továbbítom Önöknek.

 

 

Üdvözlettel,

 

Kocsisné Kolozsi Melinda

 

Titkársági ügyintéző

Telefonszám: +36 27 530 065, +36 30 392 3655

E-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Godcimer_kicsiGödi Polgármesteri
Hivatal

Önkormányzati Koordinációs Osztály

2131 Göd, Pesti út 81.

Internet: [3]www.god.hu

 

 

From: Fülöp Zoltán <[email address]>
Sent: Monday, December 28, 2020 1:48 PM
To: dr. Nagy Atilla <[email address]>
Cc: Iktató <[email address]>; Városháza - Göd <[Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Subject: RE: Közérdekű adatigénylés - Göd Fejlődéséért Alapítvány 2020.
évi éves beszámolója - Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Aljegyző Úr,

Kedves Atilla!

 

  Köszönöm az információt az adatkérésről.

  A válaszadáshoz segítségül a következőkről tájékoztatlak:

  Az Alapítvány pontos neve: Göd Fejlődéséért Közalapítvány

 

  A 2020 évi beszámoló 2021. májusban esedékes, akkorra minden bizonnyal
el is fogjuk készíteni, és remélem, hogy a Testület is el fogja fogadni. A
beszámolót 2020. december 31-e előtt sem elkészíteni, sem elfogadni nem
lehet. A kért beszámoló tehát még nem létezik, így az adatkérés
teljesítésére nincs mód.

 

Békés, boldog új évet!

Fülöp Zoltán

 

 

idézett részek megjelenítése