Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a GLOKALIS Művészeti és Szolgáltató Kft-vel (1144 Budapest, Ond vezér útja 5-7. 4. em. 50.
Cégjegyzékszám: 01 09 208595 Adószám: 25326167-2-42 ) 2019.10.28-2020.12.31 közötti szerződéseket, az azokhoz tartozó teljesítési igazolásokat. Amennyiben a Glokalis Kft videókat, kis filmeket készített az Önök részére, akkor kérem, hogy megadni szíveskedjenek, hogy hol (honlap, tv) és mikor lettek ezek bemutatva, ha nem lettek bemutatva, akkor kérem az okot is megjelölni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 1.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

2 Melléklet

 • Attachment

  attachment.delivery status

  0K Download

 • Attachment

  K z rdek adatig nyl s Glokalis Kft jpesti Sajt Szolg ltat Nonprofit Kft..txt

  4K Download View as HTML

Your message to [Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. request email] couldn't be delivered.
szerkesztoseg wasn't found at ujpestmedia.hu.
kmt+request-18298-c5. . . Office 365 szerkesztoseg
Action Required Recipient
Unknown To address
How to Fix It
The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the
following:
* Send the message again following these steps: In Outlook, open this
non-delivery report (NDR) and choose Send Again from the Report
ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link
"To send this message again, click here." Then delete and retype the
entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List
suggestion don't select it. After typing the complete address, click
Send.
* Contact the recipient (by phone, for example) to check that the
address exists and is correct.
* The recipient may have set up email forwarding to an incorrect
address. Ask them to check that any forwarding they've set up is
working correctly.
* Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the
web by following the steps in this article: [1]Fix email delivery
issues for error code 5.1.10 in Office 365, and then send the message
again. Retype the entire recipient address before selecting Send.
If the problem continues, forward this message to your email admin. If
you're an email admin, refer to the More Info for Email Admins section
below.
Was this helpful? [2]Send feedback to Microsoft.
--------------------------------------------------------------------------
More Info for Email Admins
Status code: 550 5.1.10

This error occurs because the sender sent a message to an email address
hosted by Office 365 but the address is incorrect or doesn't exist at the
destination domain. The error is reported by the recipient domain's email
server, but most often it must be fixed by the person who sent the
message. If the steps in the How to Fix It section above don't fix the
problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of
the following:

The email address exists and is correct - Confirm that the recipient
address exists, is correct, and is accepting messages.

Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are
using directory synchronization make sure the recipient's email address is
synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.

Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving
as expected. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or
mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the Inbox
Rules feature.

Recipient has a valid license - Make sure the recipient has an Office 365
license assigned to them. The recipient's email admin can use the Office
365 admin center to assign a license (Users > Active Users > select the
recipient > Assigned License > Edit).

Mail flow settings and MX records are not correct - Misconfigured mail
flow or MX record settings can cause this error. Check your Office 365
mail flow settings to make sure your domain and any mail flow connectors
are set up correctly. Also, work with your domain registrar to make sure
the MX records for your domain are configured correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see [3]Fix
email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365.
Original Message Details
Created Date: 6/1/2021 2:09:35 PM
Sender Address: [FOI #18298 email]
Recipient [Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. request email]
Address:
Subject: Közérdekű adatigénylés - Glokalis Kft - Újpesti Sajtó
Szolgáltató Nonprofit Kft.
Error Details
Reported error: 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient
[email address] not found by SMTP address
lookup
DSN generated by: DB7PR08MB3067.eurprd08.prod.outlook.com

Message Hops
HOP TIME FROM TO WITH RELAY
(UTC) TIME
6/1/2021
1 2:09:35 smtp.kimittud.org *
PM
6/1/2021
2 2:09:50 smtp.kimittud.org DB3EUR04FT044.mail.protection.outlook.com Microsoft SMTP Server 15 sec
PM
6/1/2021 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
3 2:09:51 DB3EUR04FT044.eop-eur04.prod.protection.outlook.com DB6PR07CA0100.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) 1 sec
PM
6/1/2021 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
4 2:09:51 DB6PR07CA0100.eurprd07.prod.outlook.com DB7PR08MB3067.eurprd08.prod.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM

Original Message Headers

Received: from DB6PR07CA0100.eurprd07.prod.outlook.com (2603:10a6:6:2c::14) by
DB7PR08MB3067.eurprd08.prod.outlook.com (2603:10a6:5:1d::21) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.4173.24; Tue, 1 Jun 2021 14:09:51 +0000
Received: from DB3EUR04FT044.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
(2603:10a6:6:2c:cafe::db) by DB6PR07CA0100.outlook.office365.com
(2603:10a6:6:2c::14) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4195.9 via Frontend
Transport; Tue, 1 Jun 2021 14:09:51 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 52.57.14.250)
smtp.mailfrom=kimittud.org; ujpestmedia.hu; dkim=none (message not signed)
header.d=none;ujpestmedia.hu; dmarc=none action=none
header.from=kimittud.org;
Received-SPF: None (protection.outlook.com: kimittud.org does not designate
permitted sender hosts)
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by
DB3EUR04FT044.mail.protection.outlook.com (10.152.25.34) with Microsoft SMTP
Server id 15.20.4150.28 via Frontend Transport; Tue, 1 Jun 2021 14:09:50
+0000
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id B1C4C22068; Tue, 1 Jun 2021 14:09:35 +0000 (UTC)
Date: Tue, 01 Jun 2021 14:09:35 +0000
From: =?UTF-8?B?SGVneWVzaGFsbWkgQsOpbGEgWm9sdMOhbg==?= <[FOI #18298 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat =?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= =?UTF-8?B?IMOaanBlc3Rp?= =?UTF-8?B?IFNhanTDsw==?= =?UTF-8?B?IFN6b2xnw6FsdGF0w7M=?= Nonprofit Kft. =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?=" <[Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adatig=C3=A9nyl=C3=A9s__-?=
=?UTF-8?Q?_Glokalis_Kft_-_=C3=9Ajpesti_Sajt=C3=B3_Szolg=C3=A1ltat=C3=B3?=
=?UTF-8?Q?_Nonprofit_Kft.?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #18298 email]
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: 78e29173-6364-4f8a-8024-8ac7b77b816d:0
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 92d06f5f-872d-4ad5-dcc9-08d92506ec10
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DB7PR08MB3067:
X-MS-Exchange-Transport-Forked: True

References

Visible links
1. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
3. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

ÚJPESTMÉDIA - Szerkesztőség, Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

15 Melléklet

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán!

Csatoltan küldöm a 2021.06.01-én kért közérdekű adatszolgáltatásról a dokumentumot.

Üdvözlettel,

UNGI VERONIKA
ügyvezető igazgató

Újpesti Sajtó Kft.
________________________________________

1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

06-70-408-59-65

[email address]

A levél írójának írásos engedélye hiányában a jelen levél sem egészében, sem részleteiben, sem magáncélra, sem sajtó-, vagy egyéb anyagokban nem felhasználható, közzé nem tehető, továbbá harmadik személy számára hozzáférhetővé nem tehető, ideértve valamennyi papíralapú, hangalapú és/vagy elektronikus vagy egyéb informatikai alapú közlési formát.

idézett részek megjelenítése

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt ÚJPESTMÉDIA - Szerkesztőség!

Köszönöm a válaszukat, de kérném, hogy az eredeti kérésemnek megfelelően bemutatni szíveskedjenek, hogy az egyes kisfilmek melyik platformon(UKTV, Újpest Médir, a polgármester, alpolgármester facebook oldala) kerültek bemutatásra és milyen dátummal.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

2 Melléklet

 • Attachment

  attachment.delivery status

  0K Download

 • Attachment

  RE K z rdek adatig nyl s Glokalis Kft jpesti Sajt Szolg ltat Nonprofit.txt

  2K Download View as HTML

Your message to [Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. request email] couldn't be delivered.
szerkesztoseg wasn't found at ujpestmedia.hu.
kmt+request-18298-c5. . . Office 365 szerkesztoseg
Action Required Recipient
Unknown To address
How to Fix It
The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the
following:
* Send the message again following these steps: In Outlook, open this
non-delivery report (NDR) and choose Send Again from the Report
ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link
"To send this message again, click here." Then delete and retype the
entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List
suggestion don't select it. After typing the complete address, click
Send.
* Contact the recipient (by phone, for example) to check that the
address exists and is correct.
* The recipient may have set up email forwarding to an incorrect
address. Ask them to check that any forwarding they've set up is
working correctly.
* Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the
web by following the steps in this article: [1]Fix email delivery
issues for error code 5.1.10 in Office 365, and then send the message
again. Retype the entire recipient address before selecting Send.
If the problem continues, forward this message to your email admin. If
you're an email admin, refer to the More Info for Email Admins section
below.
Was this helpful? [2]Send feedback to Microsoft.
--------------------------------------------------------------------------
More Info for Email Admins
Status code: 550 5.1.10

This error occurs because the sender sent a message to an email address
hosted by Office 365 but the address is incorrect or doesn't exist at the
destination domain. The error is reported by the recipient domain's email
server, but most often it must be fixed by the person who sent the
message. If the steps in the How to Fix It section above don't fix the
problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of
the following:

The email address exists and is correct - Confirm that the recipient
address exists, is correct, and is accepting messages.

Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are
using directory synchronization make sure the recipient's email address is
synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.

Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving
as expected. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or
mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the Inbox
Rules feature.

Recipient has a valid license - Make sure the recipient has an Office 365
license assigned to them. The recipient's email admin can use the Office
365 admin center to assign a license (Users > Active Users > select the
recipient > Assigned License > Edit).

Mail flow settings and MX records are not correct - Misconfigured mail
flow or MX record settings can cause this error. Check your Office 365
mail flow settings to make sure your domain and any mail flow connectors
are set up correctly. Also, work with your domain registrar to make sure
the MX records for your domain are configured correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see [3]Fix
email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365.
Original Message Details
Created Date: 6/14/2021 12:13:17 PM
Sender Address: [FOI #18298 email]
Recipient [Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. request email]
Address:
Subject: RE: Közérdekű adatigénylés - Glokalis Kft - Újpesti Sajtó
Szolgáltató Nonprofit
Error Details
Reported error: 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient
[email address] not found by SMTP address
lookup
DSN generated by: AS8PR08MB6870.eurprd08.prod.outlook.com

Message Hops
HOP TIME FROM TO WITH RELAY
(UTC) TIME
6/14/2021
1 12:13:17 smtp.kimittud.org *
PM
6/14/2021
2 12:13:36 smtp.kimittud.org VI1EUR04FT024.mail.protection.outlook.com Microsoft SMTP Server 19 sec
PM
6/14/2021 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
3 12:13:37 VI1EUR04FT024.eop-eur04.prod.protection.outlook.com AM7PR02CA0008.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) 1 sec
PM
6/14/2021 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
4 12:13:37 AM7PR02CA0008.eurprd02.prod.outlook.com AS8PR08MB6870.eurprd08.prod.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM

Original Message Headers

Received: from AM7PR02CA0008.eurprd02.prod.outlook.com (2603:10a6:20b:100::18)
by AS8PR08MB6870.eurprd08.prod.outlook.com (2603:10a6:20b:39a::21) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4219.24; Mon, 14 Jun
2021 12:13:37 +0000
Received: from VI1EUR04FT024.eop-eur04.prod.protection.outlook.com
(2603:10a6:20b:100:cafe::85) by AM7PR02CA0008.outlook.office365.com
(2603:10a6:20b:100::18) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4219.20 via Frontend
Transport; Mon, 14 Jun 2021 12:13:37 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 52.57.14.250)
smtp.mailfrom=kimittud.org; ujpestmedia.hu; dkim=none (message not signed)
header.d=none;ujpestmedia.hu; dmarc=none action=none
header.from=kimittud.org;
Received-SPF: None (protection.outlook.com: kimittud.org does not designate
permitted sender hosts)
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by
VI1EUR04FT024.mail.protection.outlook.com (10.152.29.156) with Microsoft SMTP
Server id 15.20.4219.21 via Frontend Transport; Mon, 14 Jun 2021 12:13:36
+0000
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 8AB9421257; Mon, 14 Jun 2021 12:13:17 +0000 (UTC)
Date: Mon, 14 Jun 2021 12:13:17 +0000
From: =?UTF-8?B?SGVneWVzaGFsbWkgQsOpbGEgWm9sdMOhbg==?= <[FOI #18298 email]>
To: =?UTF-8?B?w5pKUEVTVE3DiURJQSAtIFN6ZXJrZXN6dMWRc8OpZw==?= <[Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?RE:_K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adatig=C3=A9nyl=C3=A9s__-?=
=?UTF-8?Q?_Glokalis_Kft_-_=C3=9Ajpesti_Sajt=C3=B3_Szolg=C3=A1ltat=C3=B3?=
=?UTF-8?Q?_Nonprofit?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [FOI #18298 email]
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: 78e29173-6364-4f8a-8024-8ac7b77b816d:0
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 3ca36d5f-5306-440d-0add-08d92f2dd672
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AS8PR08MB6870:
X-MS-Exchange-Transport-Forked: True

References

Visible links
1. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
3. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

ÚJPESTMÉDIA - Szerkesztőség, Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán!

A 2019.11.28-án kelt, 2020.01.01. napjától hatályos, Glokalis Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés videó tartalom szolgáltatására kapcsolatban a 2020 januárjától 2021 áprilisáig ezen kisfilmek és videótartalmak felhasználásáról, sugárzásáról nem rendelkezem információval.
Az elkészített videós tartalmak, havi bontásban az Újpesti Sajtó Kft. zárt szerverén találhatók.

Ügyvezető Igazgatóvá való kinevezésemet - 2021.04.09. - követően egy új műsor a Körkép Extra azzal a céllal jött létre, hogy a vállalkozó által részünkre elkészített videós anyagokat közzétegyük, sugározzuk.

Üdvözlettel,

UNGI VERONIKA
ügyvezető igazgató

Újpesti Sajtó Kft.
________________________________________

1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

06-70-408-59-65

[email address]

A levél írójának írásos engedélye hiányában a jelen levél sem egészében, sem részleteiben, sem magáncélra, sem sajtó-, vagy egyéb anyagokban nem felhasználható, közzé nem tehető, továbbá harmadik személy számára hozzáférhetővé nem tehető, ideértve valamennyi papíralapú, hangalapú és/vagy elektronikus vagy egyéb informatikai alapú közlési formát.

idézett részek megjelenítése

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt ÚJPESTMÉDIA - Szerkesztőség!

Kérem szíves válaszukat, hogy a Glokalis Kft által elkészített videókból a mai napig hány lett bemutatva a Körkép Extra műsorban és hány olyan videó fizettek ki a Glokalis Kft-nek, amely az UKTV egyetlen adásában sem lett bemutatva 2021.04.09. óta.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

ÚJPESTMÉDIA - Szerkesztőség, Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán!

Összesen, április 9-ét követően 16 adás ment Körkép Extra címmel az ÚTV sugárzásában a megvásárolt videóanyagokkal.
A fenti 16 videón felül 3 db videóanyag csak webes felhasználásra készült.

Üdvözlettel,

UNGI VERONIKA
ügyvezető igazgató

Újpesti Sajtó Kft.
________________________________________

1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

06-70-408-59-65

[email address]

A levél írójának írásos engedélye hiányában a jelen levél sem egészében, sem részleteiben, sem magáncélra, sem sajtó-, vagy egyéb anyagokban nem felhasználható, közzé nem tehető, továbbá harmadik személy számára hozzáférhetővé nem tehető, ideértve valamennyi papíralapú, hangalapú és/vagy elektronikus vagy egyéb informatikai alapú közlési formát.

idézett részek megjelenítése