Giro d'Italia magyarországi szakaszaira vonatkozó költségvetés

Pénzügyminisztérium nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Giro d'Italia magyarországi szakaszaira vonatkozó költségvetés felhasználásának ütemtervét. 2019-ben közel 7,8 milliárd forintot irányzott elő a sporteseményre a központi költségvetésből a kormány több ütemben. A magyarországi szakaszok azonban 2020-ban elmaradtak, és olasz értesülések szerint 2021-ben sem lesznek külföldön futamok, csak Olaszországban. Mekkora összeget fordítottak eddig az esemény reklámozására, előkészületeire (stb.), és mi történik a fennmaradó összeggel? Amennyiben kötöttek bármilyen szerződést a Giro d'Italia magyarországi szakaszaira vonatkozóan (pl. reklámkampány, beruházás stb.), kérem, azokat is legyenek kedvesek elküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 11.

Üdvözlettel:

Katus Eszter
Átlátszó.hu

PM - Ügyfélszolgálat (noreply), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

 

PM_ERK/7198/2021

 

Katus Eszter részére

[1][FOI #17258 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2021. február 11-én a Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM)
érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az
abban foglaltak tekintetében a PM nem minősül adatkezelőnek.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (PM)!

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezésével összefüggésben a kormány felkérte a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Sportesemény népszerűsítése céljából legfeljebb 80 millió forint biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről. Emellett szintén felkérte a pénzügyminisztert, hogy az esemény megrendezéséhez gondoskodjon a 2019. évben 2,2 milliárd forint biztosításáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma megfelelő fejezetéből, amelyből 1,6 milliárdot április 26-ig kell rendelkezésre bocsátania, a többi 600 milliót pedig a költségek felmerülése ütemében. Továbbá a kormány felkérte a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Sportesemény megrendezéséhez a 2020. évben 5,5 milliárd forint biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés megfelelő fejezete javára.

Legyenek kedvesek segíteni, ki akkor az adatgazda?

Üdvözlettel:

Katus Eszter

PM - Ügyfélszolgálat (noreply), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

PM_ERK/7198/2021

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának
2020 évi magyarországi megrendezésével összefüggésben a pénzügyminiszter
feladata egyes kapcsolódó források biztosítása, azok felhasználásáról
ugyanakkor a forrásbiztosítással érintettek gondoskodnak.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásvételét.

 

Üdvözlettel:

 

 

   
[1]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[2][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése