Gerilla Press Kft.-vel kötött szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gerilla Press Kft.-vel kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel és a hozzájuk kapcsolódó összes teljesítési igazolással együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 4.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

office, Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

5 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Társaságunkhoz 2016. április 4. napján elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésében foglaltakra tekintettel mellékelten megküldjük Önnek a Városliget Zrt-nek a Gerilla Press Kft-vel kötött szerződését, a hozzá kapcsolódó mellékleteket valamint teljesítési igazolásokat, valamennyi dokumentumban felismerhetetlenné téve a meg nem ismerhető részeket.

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városliget Zrt.!

Köszönöm a választ. Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre a teljesítési igazolások mellékleteit, a teljesítési jegyzőkönyveket is.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

office, Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016.04.19-i megkeresésére válaszolva csatoltan küldjük a kért adatszolgáltatást anonimizált formában.

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Erdélyi Katalin

Tisztelt Városliget Zrt.!

Köszönöm az adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin