Gerilla Press Kft.-vel kötött szerződések másolata

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja által a Gerilla Press Kft.-vel 2012. január 1-je óta kötött szerződéseket, valamint az azok teljesítése során elkészült produktumokat (elemző írásokat, háttéranyagokat vagy egyéb, a teljesítésképpen elfogadott, bármilyen megnevezésű szöveges dokumentumokat), és a teljesítési igazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 11.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Balogh Marianna Brigitta dr., Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja

2 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

A 2015.03.11-én érkezett adatigénylésére válaszolva, levelemhez mellékelten megküldöm a Fidesz Frakciónak a Gerilla Press Kft-vel kötött, 2013.01.01-2013. 12.18. napjáig szóló szerződéseit és teljesítési igazolásait. A 2014. évben illetve a 2015. év elejére kötött szerződéseket további elektronikus üzenetben csatoltan küldöm. Egyúttal tájékoztatom, hogy a szerződések keretében készült elemző írások, háttéranyagok tartalma döntés előkészítéssel kapcsolatos adatnak minősül, így azokat a vonatkozó jogszabály alapján nem áll módunkban megküldeni.

Üdvözlettel:

dr. Balogh Marianna Brigitta
jogi referens

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Országgyűlési Képviselőcsoportja
1054 Budapest, Széchenyi rkp.19.

idézett részek megjelenítése

Balogh Marianna Brigitta dr., Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja

3 Attachments

Szíves tájékoztatásul.

 

dr. Balogh Marianna Brigitta

jogi referens

 

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Országgyűlési Képviselőcsoportja

1054 Budapest, Széchenyi rkp.19.