Gergely Győző utcai zöldsétány kiviteli tervei

Kiszely Márta made this Közérdekűadat request to Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Gergely Győző utcai zöldsétány (Hollán-Tátra és Tátra-Pannónia utcai szakaszok, 25272/33 és 25272/34 hrsz,) részletes kiviteli terveit, növénytelepítési terveit és a telepítendő növény- és fafajok listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 29.

Üdvözlettel:

Kiszely Márta

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

  • Attachment

    bp13 logo rgb cimer 1 szines kicsi KICSI.png

    9K Download

Tisztelt Kiszely Márta!
2022. november 28-án fenti tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére
válaszolva tájékoztatom, hogy adatigénylését a mai napon továbbítottam a
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., mint adatkezelő részére. Tájékoztatom
továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
szerinti adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő az
adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.
 
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
Üdvözlettel,
 
Dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
 
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyzői és Jogi Osztály
 
1139 Budapest, Béke tér 1.
tel.:   (1) 452-4100/5093
web: [1]www.budapest13.hu
f:      [2]fb.com/budapest13kerulet
_____________________
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [3]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/
2. file:///tmp/fb.com/budapest13kerulet
3. http://www.budapest13.hu/hirlevel

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.,

Tisztelt Adatkérő!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalához benyújtott, a
Gergely Győző utcai zöldsétánnyal kapcsolatos adatigénylésére – mely
Társaságunkhoz áttétel útján 2022. december 12. napján érkezett – az
alábbi választ adom.

 

A Gergely Győző utca megújításának tervdokumentációi honlapunkon az alábbi
cikk végén elérhetők:

[1]https://kozszolgaltato.bp13.hu/hirek/meg...

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése alapján a tájékoztatási
kötelezettség a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.

 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

 Tisztelettel:

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Feladó: "Kiszely Márta" <[2][FOI #21404 email]>
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XIII. kerület Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[3][Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Elküldött üzenetek: Kedd, 2022. November 29. 9:51:38
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Gergely Győző utcai zöldsétány kiviteli
tervei

 

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

a Gergely Győző utcai zöldsétány (Hollán-Tátra és Tátra-Pannónia utcai
szakaszok, 25272/33 és 25272/34 hrsz,) részletes kiviteli terveit,
növénytelepítési terveit és a telepítendő növény- és fafajok listáját.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2022. november 29.

 

Üdvözlettel:

 

Kiszely Márta

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #21404 email]

 

Is [5][Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests
to Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so,
please contact us using this form:
[6]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[7]http://kimittud.hu/help/officers

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

_____________________________________________________________________

🎄

Kellemes, örömteli karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván minden
kerületi lakosnak a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat!

A Polgármesteri Hivatalban 2022. december 27. és 2023. január 6.-a közötti
igazgatási szünet lesz. Ügyintézésről bővebben információt honlapunkon, a
[8]www.budapest13.hu oldalon talál.

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [9]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. https://kozszolgaltato.bp13.hu/hirek/meg...
2. mailto:[FOI #21404 email]
3. mailto:[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. mailto:[FOI #21404 email]
5. mailto:[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
7. http://kimittud.hu/help/officers
8. https://www.budapest13.hu/
9. http://www.budapest13.hu/hirlevel