Tisztelt Magyar Állami Operaház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Operaház által használt gépkocsik listáját, amely tartalmazza, hogy a gépkocsikat mekkora összegért vásárolta/ bérli az Operaház, és ki (milyen beosztású munkavállaló) használja őket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

dr. Pál Rita, Magyar Állami Operaház

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A 2016. július 9-én kelt tárgyi megkeresését köszönettel fogadtuk.

A Magyar Állami Operaház által használt gépjárművek listáját és a kért adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

A dokumentumnak három füle van, amelyben elkülönítésre kerültek az alábbi kategóriák:

- saját gépjárművek,
- BMW-k és
- pótkocsik.

Az elkülönítésre azért van szükség, mert a BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe mint az Operaház intézményi stratégiai és kizárólagos mobilitás partnere - az Operaház közcélú alaptevékenysége ellátásának támogatása érdekében - térítésmentesen biztosít használati jogot az Operaház részére a táblázatban megjelölt gépjárművek tekintetében.

Mindemellett ezúton szeretném jelezni, hogy az Operaház külön teherautóval nem rendelkezik, ezért a pótkocsik rendszerint külső vállalkozók használatában vannak, azok a különféle megrendelések (pl. díszletek, kellékek) leszállításához szükségesek.

Tisztelettel:

Dr. Főző Virág főigazgató-helyettes asszony megbízásából

dr. Pál Rita
igazgatói asszisztens
executive assistant to deputy general director

Magyar Állami Operaház
Hungarian State Opera
H-1061 Budapest, Andrássy út 22.
Tel.:+36 1 81 47 435, Fax:+36 1 312 70 70
E-mail: [email address]<mailto:[email address]>
www.opera.hu<http://www.opera.hu/>

________________________________________
Feladó: Erdélyi Katalin [[FOI #7096 email]<mailto:[FOI #7096 email]>]
Küldve: 2016. július 9. 11:30
Címzett: info
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Gépkocsik

Tisztelt Magyar Állami Operaház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Operaház által használt gépkocsik listáját, amely tartalmazza, hogy a gépkocsikat mekkora összegért vásárolta/ bérli az Operaház, és ki (milyen beosztású munkavállaló) használja őket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu<http://kimittud.atlatszo.hu> weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7096 email]<mailto:[FOI #7096 email]>

Ha a(z) Magyar Állami Operaház nem a(z) [Magyar Állami Operaház request email]<mailto:[Magyar Állami Operaház request email]> címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu<http://kimittud.atlatszo.hu>) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Pál Rita!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin