Galvani hídról levezetett 2x2 sávos út nyomvonalának tervezete

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Galvani hídról levezetett 2x2 sávos út nyomvonalának tervezete

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 25.

Üdvözlettel:
Papp Bence

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Attachments

[1][IMG] [2]Bejelentkezés / [3]Regisztráció
[4][IMG][5]English text below
Üdvözlünk! Egy fájlt küldtek Neked a [6]ToldACuccot.hu fájlküldő portál segítségével.
A küldött fájl adatai:

* [7]"UDH_II_szakasz_2020.08.28.prezentacio_onkormanyzati_egyeztetesi_valtozat.pdf"
(27.40 Mbyte)
Kattints az alábbi linkre a letöltéshez:

[8]> > > Ugrás a letöltő oldalra > > >
A küldött fájlt 8 napig vagy 15 letöltésig tároljuk a szerverünkön.
Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választottad: ToldACuccot.hu csapat.
[9]http://www.toldacuccot.hu
English version
Hi! Somebody has sent you a file using [10]ToldACuccot.hu.
Details of the uploaded file:

* [11]"UDH_II_szakasz_2020.08.28.prezentacio_onkormanyzati_egyeztetesi_valtozat.pdf"
(27.40 Mbyte)
You can download this file by clicking on the following link:

[12]> > > Go to download page > > >
The file will be stored for 8 days or 15 downloads on our server.
Thank you for choosing our services: ToldACuccot.hu Team!
[13]http://www.toldacuccot.hu
[14]Mi is ez?  |  [15]Miért
minket?  |  [16]ÁFF  |  [17]Gyik  |  [18]Webmester  |  [19]Médiaajánlat  |  [20]Kapcsolat

Copyright toldacuccot.hu, © 2006-2020.   [21]Impresszum

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. http://toldacuccot.hu/user
3. http://toldacuccot.hu/user/register
4. file:///tmp/foiextract20201123-21079-4j2plb#01
5. file:///tmp/foiextract20201123-21079-4j2plb#01
6. http://www.toldacuccot.hu/
7. file:///tmp/foiextract20201123-21079-4j2plb#
8. http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=33...
9. http://toldacuccot.hu/
10. http://www.toldacuccot.hu/en
11. file:///tmp/foiextract20201123-21079-4j2plb#
12. http://s1.toldacuccot.hu/en/download?sid...
13. http://toldacuccot.hu/en
14. http://toldacuccot.hu/mi_is_ez
15. http://toldacuccot.hu/miert_minket
16. http://toldacuccot.hu/felhasznalasi_felt...
17. http://toldacuccot.hu/gyik
18. http://toldacuccot.hu/webmester
19. http://toldacuccot.hu/mediaajanlat
20. http://toldacuccot.hu/kapcsolat
21. http://toldacuccot.hu/impresszum

Pál Teodóra, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Papp Bence !

 

Mellékelten csatolom Címzetes Főjegyző Asszony válaszlevelét.

Elküldésre került az anyag toldaccucottal , de innen is letölthető:

 

[1]http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=33...

 

 

Tisztelettel:

 

 

[2]Leírás: emblema_monitorra_szines_RGB+.jpgPál Teodóra - térinformatikus

Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Főépítészi Csoport

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

tel.: +36-1-217-0951

e-mail: [3][email address]

honlap: [4]www.ferencvaros.hu

 

[5]Leírás: emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

 

 

 

idézett részek megjelenítése