Fővárosi Kormányhivatal által kivont járművek listája

Suszter Dominik made this Közérdekűadat request to Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala mely buszokat találta alkalmatlannak a közlekedésre. Kérem szíveskedjen a buszok rendszámát, azonosítóját másolatban megküldeni részemre. (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapes...)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Suszter Dominik

1 Attachment

Tisztelt Suszter Dominik Úr!

 

Hivatkozva levelére az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztálya
2021. szeptember 7-ről 8-ra virradó éjjel ellenőrzést tartott a BKV négy
autóbuszos telephelyén, melynek során 13 autóbusz 5 trolibusz
közlekedésben való részvételét tiltotta meg.

 

o Dél-pest:

o MUT-893
o BPO-436
o MUT-890
o SIF-015

 

o Kelenföld:

o NTP-538
o FJX-191
o FKU-939
o FKU-947

 

o Cinkota:

o BPI-185
o FKU-901
o FKU-916

 

o Trolibusz:

o 223
o 357
o 267
o 350
o 612
o FJX-211
o FKU-914

 

A szóban forgó járművek ismételt forgalomba helyezéséhez azok újbóli
műszaki vizsgáztatása szükséges.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

BKV Zrt.

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0023438/2021 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Suszter Dominik

[1][FOI #18826 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Suszter Dominik!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2021. szeptember 9-én érkezett közérdekű
adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban a
BKV Zrt. az illetékes, ezért megkeresését továbbítottuk a Szolgáltató
részére válaszadás céljából. Tájékoztatásuk szerint 2021. szeptember 20-án
megküldték Önnek a választ tartalmazó levelüket.

 

Köszönjük megkeresését.

 

Budapest, 2021. szeptember 21.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #18826 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...