Fővárosi Kormányhivatal által kivont járművek listája

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala mely buszokat találta alkalmatlannak a közlekedésre. Kérem szíveskedjen a buszok rendszámát, azonosítóját másolatban megküldeni részemre. (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapes...)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Suszter Dominik

1 Attachment

Tisztelt Suszter Dominik Úr!

 

Hivatkozva levelére az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztálya
2021. szeptember 7-ről 8-ra virradó éjjel ellenőrzést tartott a BKV négy
autóbuszos telephelyén, melynek során 13 autóbusz 5 trolibusz
közlekedésben való részvételét tiltotta meg.

 

o Dél-pest:

o MUT-893
o BPO-436
o MUT-890
o SIF-015

 

o Kelenföld:

o NTP-538
o FJX-191
o FKU-939
o FKU-947

 

o Cinkota:

o BPI-185
o FKU-901
o FKU-916

 

o Trolibusz:

o 223
o 357
o 267
o 350
o 612
o FJX-211
o FKU-914

 

A szóban forgó járművek ismételt forgalomba helyezéséhez azok újbóli
műszaki vizsgáztatása szükséges.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

BKV Zrt.

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0023438/2021 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Suszter Dominik

[1][FOI #18826 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Suszter Dominik!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2021. szeptember 9-én érkezett közérdekű
adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban a
BKV Zrt. az illetékes, ezért megkeresését továbbítottuk a Szolgáltató
részére válaszadás céljából. Tájékoztatásuk szerint 2021. szeptember 20-án
megküldték Önnek a választ tartalmazó levelüket.

 

Köszönjük megkeresését.

 

Budapest, 2021. szeptember 21.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #18826 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...