Fotópályázat regisztráció

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Negyedik alkalommal hirdette meg Magyarország kormánya (a Magyar Természetjáró Szövetséggel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben) a "Magyarország 365" elnevezésű fotópályázatot. A kormany.hu-n található információk szerint idén 3500-an jelentkeztek az amatőr és professzionális fotósoknak meghirdetett pályázatra, a szakmai zsűri csaknem 38 ezer fotó közül választotta ki a díjazott felvételeket. Közönségdíjat is meghirdettek, a képekre online lehetett szavazni a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon november 10. és 24. között. Mindennek feltétele az oldalon történő regisztráció volt.

Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy a versenyre való jelentkezés, valamint a szavazás során hányan regisztráltak az oldalra (azaz hány új email került be a rendszerbe), és közülük hányan járultak hozzá, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda/Miniszterelnökség(?) elektronikus levelet küldjön nekik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 2.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/67/2 (2022)

Katus Eszter

[2][FOI #21419 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2022. december 2-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Negyedik alkalommal hirdette meg Magyarország kormánya (a Magyar
Természetjáró Szövetséggel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a
Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben) a "Magyarország 365"
elnevezésű fotópályázatot. A kormany.hu-n található információk szerint
idén 3500-an jelentkeztek az amatőr és professzionális fotósoknak
meghirdetett pályázatra, a szakmai zsűri csaknem 38 ezer fotó közül
választotta ki a díjazott felvételeket. Közönségdíjat is meghirdettek, a
képekre online lehetett szavazni a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon
november 10. és 24. között. Mindennek feltétele az oldalon történő
regisztráció volt.

 

Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy a versenyre való
jelentkezés, valamint a szavazás során hányan regisztráltak az oldalra
(azaz hány új email került be a rendszerbe), és közülük hányan járultak
hozzá, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda/Miniszterelnökség(?)
elektronikus levelet küldjön nekik.”

 

A Magyarország 365 fotópályázatra idén 17.055 regisztráció érkezett. Ez
magában foglalja a pályázói regisztrációkat és a közönségszavazásra
regisztráltakat is. A kapcsolattartáshoz való hozzájárulást a pályázat
általános szerződési feltételeinek adatkezelési szabályzata határozza meg.
Eszerint vannak, akik a pályázat lebonyolítása során való
kapcsolattartáshoz járultak hozzá, és vannak, akik azután is hozzájárultak
ahhoz. Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázat lebonyolításába beletartozik
a pályázati művek kiállításokon, valamint a hivatalos albumban történő
közzététele is. A pályázat és a közönségszavazás lezárulta utáni további
kapcsolattartáshoz összesen 8995-en járultak hozzá.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése