Forint nyomtatásának mértéke és az infláció várható étéke

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Márton, Áron Wagner

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2020-as évben nyomtatott forint menyiségéről, az összes forgalomban lévő forintról és a várható inflációról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:
Wagner Márton

Szentes László, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Wagner Márton!

A Magyar Nemzeti Bankhoz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a forgalomban lévő készpénz állományról és a készpénzlogisztikai tevékenységünkről a rendszeres adatközlésünk keretében adunk tájékoztatást. Jelenleg a 2020. szeptember 30-i adatok érhetőek el az aktuális Időközi jelentésünkben (31. oldaltól). https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek.... A 2020. december 31-i adatokat április végén publikáljuk.

A jegybank aktuális makrogazdasági elemzéséről és a várt inflációról pedig a mindenkor aktuális Inflációs jelentés című kiadványunkból tájékozódhat. https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek...

Tisztelettel,

KOMMUNIKÁCIÓ
1054 Budapest., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Email - Web - Facebook - Twitter - Instagram

idézett részek megjelenítése