földgáz vásárlás - MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Térségi Tények made this Közérdekűadat request to Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket:

Göd Város Önkormányzata a 31/2022 (III.3) döntése szerint nyílt Uniós közbeszerzéssel kívánt földgázt vásárolni.
- Kérjük, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos összes dokumentumot megküldeni szíveskedjen!
- Ha korábban nyílt eljárásról döntöttek, miért zárt ülésen tárgyalták a kérdéses napirendi pontokat, mind a 166/2022, 167/2022 és 168/2022 döntéseknél, illetve a 193/2022, 194/2022 határozatok esetében?
- Visszamenőleg, miért akarja a földgázra vonatkozó közbeszerzést a polgármesteri hivatal nyílt uniós eljárásról, KEF eljárásra változtani?
- Kérjük, hogy csatolja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kötött szerződést!

A közbeszerzés egyik hivatalos felületen sem elérhető, sem a kiírás, sem az eredménye nem olvasható sehol. Miért? Hol és melyik felületen érhető el?

Gödnek sikerült abban az időszakban földgázt vásárolni, amikor történelmi csúcson volt a gáz világpiaci értéke.
- Miért várták meg a világpiaci csúcsot a beszerzéssel?
- Miért rendkívüli ülésen döntöttek róla?
- Szentendréhez hasonlóan nem lett volna gazdaságosabb, ha új eljárást kezdeményeznek?
- Ha tudták, hogy lejár a szerződés, miért vártak az utolsó pillanatig?
- Mennyi pénzt vesztett Göd azzal, hogy az elmúlt két év legdrágább időszakában kötött földgáz szerződést, tekintettel arra, hogy ma 400 forint alatt van egy köbméter gáz világpiaci ára és a közbeszerzést megelőző hónapban (júliusban) sem érte el a 750 forintot köbméterenként.
- A határozat szerint 2.416.042 kWh mennyiségű földgázt vásároltak (+30%-os opcióval), ez maradt a közbeszerzés végén is?
- Hány köbméter egy kWh?
- Hány forintért vásároltak egy köbméter gázt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 24.

Üdvözlettel:

Térségi Tények

Virok-Ujlaki Anikó, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Alábbi adatigénylésükre hivatkozva, az alábbiak szerint küldöm a
válaszokat.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
következőket:

- Kérjük, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos összes dokumentumot
megküldeni szíveskedjen!

- Ha korábban nyílt eljárásról döntöttek, miért zárt ülésen tárgyalták a
kérdéses napirendi pontokat, mind a 166/2022, 167/2022 és 168/2022
döntéseknél, illetve a 193/2022, 194/2022 határozatok esetében?

- Visszamenőleg, miért akarja a földgázra vonatkozó közbeszerzést a
polgármesteri hivatal nyílt uniós eljárásról, KEF eljárásra változtani?

- Kérjük, hogy csatolja az  MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kötött
szerződést!”

 

Válaszok:

 1. Küldöm, ami nyilvános. Az ajánlat - jogszabály alapján - nem
nyilvános.
 2. A közbeszerzési terv, az a nevéből adódóan terv. Az Önkormányzat
jogszerűen folytatott le KEF eljárást, így a terven történt átvezetés
is jogszerűen megtörtént. Jogszabály szerint zárt ülésen kell
tárgyalni a közbeszerzési előterjesztéseket.
 3. A KEF felületen kedvezőbb az ár.
 4. Csatolom.

 

„A közbeszerzés egyik hivatalos felületen sem elérhető, sem a kiírás, sem
az eredménye nem olvasható sehol. Miért? Hol és melyik felületen érhető
el? KEF felületén. A KEF portálon a versenyújranyitások nem nyilvánosak.

Gödnek sikerült abban az időszakban földgázt vásárolni, amikor történelmi
csúcson volt a gáz világpiaci értéke.

- Miért várták meg a világpiaci csúcsot a beszerzéssel? Mivel az
Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete ez év nyarán került
elfogadásra, nem volt lehetőség előbb megkötni a szerződést a közreműködő
szakértővel sem. A műszaki dokumentáció e miatt később készült el.

- Miért rendkívüli ülésen döntöttek róla? Azért, hogy mielőbb
elindíthassuk az eljárást.

- Szentendréhez hasonlóan nem lett volna gazdaságosabb, ha új eljárást
kezdeményeznek? Nem, egy új eljárás kiírása esetén kockáztattuk volna a
sikeres kereskedőváltást 2022. okt. 1-re. Ha okt.1-re nincs aláírt
szerződés, akkor szerződés nélkül vételezés történik, amelynek egyenes
következménye lehet az óra leszerelés/kikapcsolás.

- Ha tudták, hogy lejár a szerződés, miért vártak az utolsó pillanatig?
Lásd fentebb.

- Mennyi pénzt vesztett Göd azzal, hogy az elmúlt két év legdrágább
időszakában kötött földgáz szerződést, tekintettel arra, hogy ma 400
forint alatt van egy köbméter gáz világpiaci ára és a közbeszerzést
megelőző hónapban (júliusban) sem érte el a 750 forintot köbméterenként.
Lásd fentebb, lejárt volna a szerződés, nem volt választás. Más település
pl. végső menedékes az év végéig, aki újra kiírja, ahogy Göd a
villamosenergia terén.

- A határozat szerint 2.416.042 kWh mennyiségű földgázt vásároltak
(+30%-os opcióval), ez maradt a közbeszerzés végén is? Lásd szerződés.

- Hány köbméter egy kWh? Lásd szerződés.

- Hány forintért vásároltak egy köbméter gázt?” Molekuladíj + hatósági
díjtételek együtt: 1629 Ft/m3 (nettó)

 

Tisztelettel és Üdvözlettel:

 

                    Virok-Ujlaki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

 

[1]signature_1588407255Göd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

E-mail: [2][email address]

Tel.: +3630 263 6525

 

 

From: Városháza - Göd <[3][Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Sent: Monday, October 24, 2022 5:37:53 PM
To: Virok-Ujlaki Anikó <[4][email address]>
Cc: Iktató <[5][email address]>
Subject: FW: Közérdekűadat igénylés - földgáz vásárlás - MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt.

 

idézett részek megjelenítése