Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket:

Göd Város Önkormányzata a 31/2022 (III.3) döntése szerint nyílt Uniós közbeszerzéssel kívánt földgázt vásárolni.
- Kérjük, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos összes dokumentumot megküldeni szíveskedjen!
- Ha korábban nyílt eljárásról döntöttek, miért zárt ülésen tárgyalták a kérdéses napirendi pontokat, mind a 166/2022, 167/2022 és 168/2022 döntéseknél, illetve a 193/2022, 194/2022 határozatok esetében?
- Visszamenőleg, miért akarja a földgázra vonatkozó közbeszerzést a polgármesteri hivatal nyílt uniós eljárásról, KEF eljárásra változtani?
- Kérjük, hogy csatolja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kötött szerződést!

A közbeszerzés egyik hivatalos felületen sem elérhető, sem a kiírás, sem az eredménye nem olvasható sehol. Miért? Hol és melyik felületen érhető el?

Gödnek sikerült abban az időszakban földgázt vásárolni, amikor történelmi csúcson volt a gáz világpiaci értéke.
- Miért várták meg a világpiaci csúcsot a beszerzéssel?
- Miért rendkívüli ülésen döntöttek róla?
- Szentendréhez hasonlóan nem lett volna gazdaságosabb, ha új eljárást kezdeményeznek?
- Ha tudták, hogy lejár a szerződés, miért vártak az utolsó pillanatig?
- Mennyi pénzt vesztett Göd azzal, hogy az elmúlt két év legdrágább időszakában kötött földgáz szerződést, tekintettel arra, hogy ma 400 forint alatt van egy köbméter gáz világpiaci ára és a közbeszerzést megelőző hónapban (júliusban) sem érte el a 750 forintot köbméterenként.
- A határozat szerint 2.416.042 kWh mennyiségű földgázt vásároltak (+30%-os opcióval), ez maradt a közbeszerzés végén is?
- Hány köbméter egy kWh?
- Hány forintért vásároltak egy köbméter gázt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 24.

Üdvözlettel:

Térségi Tények

Virok-Ujlaki Anikó, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Alábbi adatigénylésükre hivatkozva, az alábbiak szerint küldöm a
válaszokat.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
következőket:

- Kérjük, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos összes dokumentumot
megküldeni szíveskedjen!

- Ha korábban nyílt eljárásról döntöttek, miért zárt ülésen tárgyalták a
kérdéses napirendi pontokat, mind a 166/2022, 167/2022 és 168/2022
döntéseknél, illetve a 193/2022, 194/2022 határozatok esetében?

- Visszamenőleg, miért akarja a földgázra vonatkozó közbeszerzést a
polgármesteri hivatal nyílt uniós eljárásról, KEF eljárásra változtani?

- Kérjük, hogy csatolja az  MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kötött
szerződést!”

 

Válaszok:

 1. Küldöm, ami nyilvános. Az ajánlat - jogszabály alapján - nem
nyilvános.
 2. A közbeszerzési terv, az a nevéből adódóan terv. Az Önkormányzat
jogszerűen folytatott le KEF eljárást, így a terven történt átvezetés
is jogszerűen megtörtént. Jogszabály szerint zárt ülésen kell
tárgyalni a közbeszerzési előterjesztéseket.
 3. A KEF felületen kedvezőbb az ár.
 4. Csatolom.

 

„A közbeszerzés egyik hivatalos felületen sem elérhető, sem a kiírás, sem
az eredménye nem olvasható sehol. Miért? Hol és melyik felületen érhető
el? KEF felületén. A KEF portálon a versenyújranyitások nem nyilvánosak.

Gödnek sikerült abban az időszakban földgázt vásárolni, amikor történelmi
csúcson volt a gáz világpiaci értéke.

- Miért várták meg a világpiaci csúcsot a beszerzéssel? Mivel az
Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete ez év nyarán került
elfogadásra, nem volt lehetőség előbb megkötni a szerződést a közreműködő
szakértővel sem. A műszaki dokumentáció e miatt később készült el.

- Miért rendkívüli ülésen döntöttek róla? Azért, hogy mielőbb
elindíthassuk az eljárást.

- Szentendréhez hasonlóan nem lett volna gazdaságosabb, ha új eljárást
kezdeményeznek? Nem, egy új eljárás kiírása esetén kockáztattuk volna a
sikeres kereskedőváltást 2022. okt. 1-re. Ha okt.1-re nincs aláírt
szerződés, akkor szerződés nélkül vételezés történik, amelynek egyenes
következménye lehet az óra leszerelés/kikapcsolás.

- Ha tudták, hogy lejár a szerződés, miért vártak az utolsó pillanatig?
Lásd fentebb.

- Mennyi pénzt vesztett Göd azzal, hogy az elmúlt két év legdrágább
időszakában kötött földgáz szerződést, tekintettel arra, hogy ma 400
forint alatt van egy köbméter gáz világpiaci ára és a közbeszerzést
megelőző hónapban (júliusban) sem érte el a 750 forintot köbméterenként.
Lásd fentebb, lejárt volna a szerződés, nem volt választás. Más település
pl. végső menedékes az év végéig, aki újra kiírja, ahogy Göd a
villamosenergia terén.

- A határozat szerint 2.416.042 kWh mennyiségű földgázt vásároltak
(+30%-os opcióval), ez maradt a közbeszerzés végén is? Lásd szerződés.

- Hány köbméter egy kWh? Lásd szerződés.

- Hány forintért vásároltak egy köbméter gázt?” Molekuladíj + hatósági
díjtételek együtt: 1629 Ft/m3 (nettó)

 

Tisztelettel és Üdvözlettel:

 

                    Virok-Ujlaki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

 

[1]signature_1588407255Göd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

E-mail: [2][email address]

Tel.: +3630 263 6525

 

 

From: Városháza - Göd <[3][Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Sent: Monday, October 24, 2022 5:37:53 PM
To: Virok-Ujlaki Anikó <[4][email address]>
Cc: Iktató <[5][email address]>
Subject: FW: Közérdekűadat igénylés - földgáz vásárlás - MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt.

 

idézett részek megjelenítése