Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának "A fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése" módszertani levelének hatályos változatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 10.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

ÁEEK Főigazgatói Titkárság, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1 Attachment

Tisztelt Dombos Tamás!

 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a Szakmai Kollégiumok honlapján
közzéteszi a Szakmai Irányelveket.  Az adatkérés tárgyában szereplő „A
fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése" nem
irányelv, így nem áll a rendelkezésünkre.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Gondos Miklós főigazgató úr megbízásából:

 

Halmi Ildikó

Titkársági szakreferens

[1]cid:[email protected]

Főigazgatói Titkárság

H-1125 Budapest, Diós árok 3.

t:   + 36 1 393 5070

f:   + 36 1 375 7253

e: [2][email address]

i: [3]www.aeek.hu

 

idézett részek megjelenítése