Fizetések csúszása - 2

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. made this Közérdekűadat request to Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2012. szeptember 1-jétől jelen adatigénylés teljesítéséig terjedő
időre, havi bontásban az alábbi adatokat:
- azon személyek száma, akiknek az adott hónapban a KLIK illetményt
(vagy más munkabér jellegű kifizetést) fizetett,
- ezek közül azon személyek száma, akik számára a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 157. § (1) bekezdésben
meghatározott határidőt betartva történt meg a kifizetés,
- azon személyek száma, akik esetében az előző pontban
megfogalmazott határidőt be nem tartva történt meg a kifizetés,

valamint

2012. szeptember 1-jétől jelen adatigénylés teljesítéséig terjedő
időre, havi bontásban az alábbi adatokat:
- azon személyek száma, akik számára az adott hónapban a KLIK megbízási szerződés alapján megbízási díj fizetésére kötelezett volt,
- ezek közül azon személyek száma, akik számára a megbízási díjat a fizetési határidőt betartva történt meg a kifizetés,
- azon személyek száma, akik esetében az előző pontban
megfogalmazott határidőt be nem tartva történt meg a kifizetés,

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.