Tisztelt Vas Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019. évben azoknak a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén lefolytatott szabálysértési eljárásoknak a számát, melyek olyan járművezetőkkel szemben kerültek lefolytatásra, akik kerékpárként használtak nem kerékpárnak minősülő járművet a közúton és emiatt írásbeli figyelmeztetésben részesültek.

A youtube.com felületén elérhető a Szerencsi Rendőrkapitányság osztályvezetőjének nyilatkozata ( https://www.youtube.com/watch?v=B992nu9S... ), mely szerint első alkalommal írásbeli figyelmeztetésben részesülnek ezeknek a járműveknek a használói. Ebből következik, hogy a figyelmeztetések írásban rögzítettek és azok száma megállapítható.
Kérném tájékoztassanak arról is, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság végzett-e hasonló tájékoztatási feladatot bármely médiában annak érdekében, hogy a szabályos használat minél szélesebb körben ismert legyen. Kérném megnevezni a megjelenések helyét és idejét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 30.

Üdvözlettel:

Varga József

Vas MRFK Sajtó, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Varga Úr! 
Válaszadásig szíves türelmét kérem. 
Tisztelettel: Németh Andrea c.r.őrnagy mb.sajtóreferens 

A Huawei telefonomról küldve

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Figyelmeztetések száma
szabálysértési eljárásban 2019-ben,
Feladó: Varga József
Címzett: Vas MRFK Sajtó
Másolatot kap:

Tisztelt Vas Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019.
évben azoknak a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén
lefolytatott szabálysértési eljárásoknak a számát, melyek olyan
járművezetőkkel szemben kerültek lefolytatásra, akik kerékpárként
használtak nem kerékpárnak minősülő járművet a közúton és emiatt írásbeli
figyelmeztetésben részesültek.

A youtube.com felületén elérhető a Szerencsi Rendőrkapitányság
osztályvezetőjének nyilatkozata (
[1]https://www.youtube.com/watch?v=B992nu9S...
), mely szerint első alkalommal írásbeli figyelmeztetésben részesülnek
ezeknek a járműveknek a használói. Ebből következik, hogy a
figyelmeztetések írásban rögzítettek és azok száma megállapítható.
Kérném tájékoztassanak arról is, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
végzett-e hasonló tájékoztatási feladatot bármely médiában annak
érdekében, hogy a szabályos használat minél szélesebb körben ismert
legyen. Kérném megnevezni a megjelenések helyét és idejét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 30.

Üdvözlettel:

Varga József

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13139 email]

Ha a(z) Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nem a(z)
[Vas Megyei Rendőr-főkapitányság request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]MailScanner has detected a possible fraud attempt from
"kimittud.atlatszo.hu" http://kimittud.atlatszohu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.youtube.com/watch?v=B992nu9S...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Horváth Eszter Anita, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet