Férőhely-bővítési program

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a férőhely-bővítési program során kötött kivitelezői szerződéseket.
Részletek:
A BVOP honlapján szerepel, hogy: "Állampusztán, Pálhalmán, Sopronkőhidán és Szegeden 110, Tökölön 220, Baracskán, Veszprémben 330, Kiskunhalason, Tiszalökön 440, Miskolcon 550 fő fogvatartott befogadására alkalmasak azok az új intézeti épületszárnyak, melyeket 2020. július 13-án a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben adott át Varga Judit igazságügyi miniszter." A felsorolt létesítmények kivitelezésére kötött szerződésekre vonatkozik a kérelmem: mely cégek, milyen határidővel és milyen összegért vállalták a munkálatokat. Amennyiben ezek feltöltésre kerültek korábban elektronikusan, legyenek kedvesek a linkeket megküldeni számomra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 18.

Üdvözlettel:

Katus Eszter
Átlátszó.hu

_BVOP-NOVAVEZSZIG, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Parancsnokság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.
Ez egy automatikus üzenet, kérjük, erre az üzenetre ne válaszoljon.

_BVOP-NOVAVEZSZIG, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Parancsnokság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Tisztelt BVOP!
Köszönöm a választ, de sajnos nem nyithatók meg a csatolt fájlok (nem jelennek meg a "gombostűk").
Lennének kedvesek újra/más formátumban elküldeni?

Köszönettel,

Katus Eszter

Tisztelt _BVOP-NOVAVEZSZIG!

Köszönöm, végül sikerült!
Előző kérésem tekintsék tárgytalannak.

Üdvözlettel:

Katus Eszter