Ferencvárosi-pesterzsébeti bűzszennyezés vizsgálata

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szeptember 28-tól folyamatosan információink szerint tucatnyi panasz és bejelentés érkezett Önökhöz (Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály), egy a Pesterzsébet Városközpontig terjedő bűzszennyezés ügyében.

A lakossági bejelentések szerint legerőteljesebben a Soroksári út 160 alatti Opel Duna Budapest autószerviz környékén érezhető a bűz (penészes dohos szag).

A PE/KTSZ/37338/2015 ügyiratszámon összesített panaszbeadványok kapcsán az alábbi kérdésekkel fordulok Önökhöz:

- a panaszok kivizsgálásakor hányszor végeztek a helyszínen vizsgálatot,

A PE/KTSZ/37338/2015 ügyiratszámon összesített panaszbeadványok kapcsán az alábbi adatkérésekkel fordulok Önökhöz:
- a panaszok kivizsgálásához kidolgozott cselekvési terv,
- a helyszíni vizsgálatkor felvett jegyzőkönyvek,
- a helyszínen folytatott mérések jegyzőkönyvei.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 16.

Üdvözlettel:

Mach Péter

3 Attachments

Mach Péter

úr részére

 

Tisztelt Mach Péter Úr!

 

A Pest Megyei Kormányhivatal részére a Budapest, Ferencváros és
Pesterzsébet városrészek területén érezhető bűzszennyezés ügyében
előterjesztett közérdekű adatigénylésére mellékelten találja a
PE/KTF/37338-10/2015 számú levelet.

 

Tisztelettel:

 

[1]Központi

 

References

Visible links