Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a II. kerületi Fény utca 2023-as felújításához kapcsolódó:
-Kiviteli terveket;
-Megszerzett engedélyeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Kovács Barnabás

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. szeptember 28-án Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15
nappal meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

A II. kerület Fény utca 2023-as felújításához kapcsolódó kiviteli tervek
és engedélyek tekintetében a Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalhoz érkezett adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervek olyan nagy méretűek, hogy még tömörített állományban sem tudjuk
megküldeni elektronikusan, mert a levelező rendszer méreténél fogva nem
engedi kiküldeni.

Az alábbi két javaslattal szeretnénk élni e tekintetben:

-          Amennyiben lehetősége van rá, úgy a Hivatal Műszaki osztályára
befáradva meg tudja tekinteni a terveket,

-          Illetve amennyiben az anyagot szeretné megkapni, úgy a Hivatal
fő épületében egy Ön által hozott adathordozó előzetes vírusvizsgálatát
követően tudjuk az anyagot rámenteni az Ön által hozott adathordozóra.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a beruházáshoz építési engedélyre nem volt
szükség forgalomtechnikai kezelői és közművezetékek kezelői
hozzájárulásával rendelkezik.

 

Tekintettel arra, hogy a Hivatal Műszaki osztálya és a Hivatal fő épülete
fizikailag eltérő helyen vannak, ezért kérem, hogy tájékoztatni
szíveskedjen, hogy a betekintéssel, vagy az adathordozóra feltöltéssel
szeretne élni, mert az adat megismerést úgy kell szerveznem, illetve ha
tud több időpontot is jelöljön meg részünkre, amikor Önnek alkalmas lenne.

 

Tisztelettel:

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]