Fény utca kiviteli tervei

Kovács Barnabás nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Kovács Barnabás, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a II. kerületi Fény utca 2023-as felújításához kapcsolódó:
-Kiviteli terveket;
-Megszerzett engedélyeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Kovács Barnabás

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. szeptember 28-án Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15
nappal meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

A II. kerület Fény utca 2023-as felújításához kapcsolódó kiviteli tervek
és engedélyek tekintetében a Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalhoz érkezett adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervek olyan nagy méretűek, hogy még tömörített állományban sem tudjuk
megküldeni elektronikusan, mert a levelező rendszer méreténél fogva nem
engedi kiküldeni.

Az alábbi két javaslattal szeretnénk élni e tekintetben:

-          Amennyiben lehetősége van rá, úgy a Hivatal Műszaki osztályára
befáradva meg tudja tekinteni a terveket,

-          Illetve amennyiben az anyagot szeretné megkapni, úgy a Hivatal
fő épületében egy Ön által hozott adathordozó előzetes vírusvizsgálatát
követően tudjuk az anyagot rámenteni az Ön által hozott adathordozóra.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a beruházáshoz építési engedélyre nem volt
szükség forgalomtechnikai kezelői és közművezetékek kezelői
hozzájárulásával rendelkezik.

 

Tekintettel arra, hogy a Hivatal Műszaki osztálya és a Hivatal fő épülete
fizikailag eltérő helyen vannak, ezért kérem, hogy tájékoztatni
szíveskedjen, hogy a betekintéssel, vagy az adathordozóra feltöltéssel
szeretne élni, mert az adat megismerést úgy kell szerveznem, illetve ha
tud több időpontot is jelöljön meg részünkre, amikor Önnek alkalmas lenne.

 

Tisztelettel:

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]