Fenntartott és irányító szervek, fenntartó szerv - URL elérhetőségek

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Dunakeszi Tankerületi Központ!

Adatigénylésem kizárólagos tárgya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (2) illetve (4) b) szerint alkalmazandó 3. § 6. szerinti közérdekből nyilvános adat, mely a 33. § (1) és a 37. § (1) szerint az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott, az 1. mellékletben foglaltak szerint közzétett adat, amely megismerése a 33. § (1) szerint személyes adatom közléséhez nem köthető.

Kérem, adatigénylésemnek szíveskedjen a 29.§ (1) szerint az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, a 30. § (2) szerint az általam kívánt formában, illetve módon eleget tenni, és és adatigénylésemet a korábban már elektronikus formában a 33. § (2) szerint saját honlapján, a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján, a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon közzétett közérdekből nyilvános adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével teljesíteni.

Az igényelt adat egyértelműen és pontosan a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. §-re figyelemmel a 2. § (2) és az 1. melléklet szerinti

- 1.1. II. - az Info tv. 1. melléklet I. 2. közzétételi egység - közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL, mely tartalmazza a szervezeti struktúra ábráját (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz,

- 1.2. I. közzétételi egység - az Info tv. 1. melléklet I. 6. közzétételi egység - egyértelmű elérhetőségét biztosító URL, mely tartalmazza a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos nevét (teljes neve), székhelyét, elérhetőségét (telefonszámát, telefaxszámát, postacímét, elektronikus levélcímét), az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával, a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jét a honlap közvetlen elérésének biztosításával, a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetőségét (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjét, központi elektronikus levélcímét a közvetlen elérés biztosításával, a honlap URL-jét, ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetőségét (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva, az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető nevét, ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva, az ügyfélfogadás rendjét, ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva,

- 1.6. I. közzétételi egység - az Info tv. 1. melléklet I. 11. közzétételi egység - egyértelmű elérhetőségét biztosító URL, mely tartalmazza a közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos nevét (teljes neve), székhelyét, elérhetőségét (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címét, a saját honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával, a közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetőségét (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjét, ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva, az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető nevét, ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva, az ügyfélfogadás rendjét, ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva,

továbbá, amelyek tartalmazzák a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. szerint a közzétételi egységekre vonatkozóan az Infotv. 3. § 20. pontja szerint definiált adatközlő szerv nevét, az Infotv. 3. § 19. pontja szerint definiált adatfelelős szerv nevét.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 5.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Tisztelt KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ!

Adatigénylésem kizárólagos tárgya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (2) illetve (4) b) szerint alkalmazandó 3. § 6. szerinti közérdekből nyilvános adat, mely a 33. § (1) és a 37. § (1) szerint az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott, az 1. mellékletben foglaltak szerint közzétett adat, amely megismerése a 33. § (1) szerint személyes adatom közléséhez nem köthető.

Kérem, adatigénylésemnek szíveskedjen a 29.§ (1) szerint az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, a 30. § (2) szerint az általam kívánt formában, illetve módon eleget tenni, és és adatigénylésemet a korábban már elektronikus formában a 33. § (2) szerint saját honlapján, a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján, a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon közzétett közérdekből nyilvános adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével teljesíteni.

Az igényelt adat egyértelműen és pontosan az Info Törvény 1. melléklete

- II. 18. közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL, mely tartalmazza a közfeladatot ellátó szervre vonatkozó, az Info tv. 37. § (2) szerinti különös közzétételi listában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 179. § jogszabályban a Kttv. 1. § szerinti közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározott közzéteendő adatokat, valamint a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. §-re figyelemmel, a 2. § (2) és a 2. melléklet XI. szerint a közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista adatot a közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével, és a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. szerint a közzétételi egységre vonatkozóan az Infotv. 3. § 20. pontja szerint definiált adatközlő szerv nevén túl az Infotv. 3. § 19. pontja szerint definiált adatfelelős szerv nevét, az URL címet, amelyen a dokumentum elérhető, és azt az időpontot, amikor a közzétételi egységre vonatkozó leíró adat utoljára módosításra került.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 9.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Nyilatkozat: Figyelemmel arra, hogy közzétett adat megismerése a 33. § (1) szerint személyes adatom közléséhez nem köthető, név személyes adatomnak a szerv általi nyilvántartásához nem járulok hozzá.

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

Tisztelettel:

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó
jogi ügyintéző
Igazgatói Titkárság
Dunakeszi Tankerületi Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Tel.: +36 27 795 293
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

Tisztelettel:

 

Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi ügyintéző

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó!

Másolásvédett, kijelölhetetlen, sem egészben, sem részben nem másolható, és így hozzáférhetetlen URL-t tartalmazó pdf válasza "akadálymentesítéséhez", egyben az igényelt adat megismerhetőségének tényleges biztosításához bárki számára elérhető, közérthető segítséget talál az interneten, pl. itt:

support.microsoft.com/hu-hu/office/k%C3%B6nnyen-kezelhet%C5%91-pdf-f%C3%A1jlok-l%C3%A9trehoz%C3%A1sa-064625e0-56ea-4e16-ad71-3aa33bb4b7ed,
support.microsoft.com/hu-hu/office/a-tartalom-akad%C3%A1lymentes%C3%ADt%C3%A9se-mindenki-sz%C3%A1m%C3%A1ra-az-akad%C3%A1lymentess%C3%A9g-ellen%C5%91rz%C5%91vel-38059c2d-45ef-4830-9797-618f0e96f3ab,

Ha adatigénylésemet teljesíteni kívánja, várom a másolásvédett, kép formátumú válaszába foglalt kijelölhetetlen URL-ek közvetlen elérhetőségének, megismerhetőségének szíves biztosítását.

Üdvözlettel:

Kiss László