feltöltés a Római-parton

Becker András made this Közérdekűadat request to Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Budapest 3.kerület Kossuth Lajos üdülőpart 116. számú ingatlannal szemben tavaly a hullámteret több száz négyzetméteren feltöltötték. Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdésekre kérem a Tisztelt Igazgatóság válaszát:
- az igazgatóság engedélyezte-e a mondott feltöltést
- amennyiben nem, kinek a feladata az illegális feltöltéssel kapcsolatban eljárni
- amennyiben igen, úgy kérem, szíveskedjenek részemre az engedélyező határozatot elektronikus másolatban megküldeni

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 24.

Üdvözlettel:

Becker András

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság!

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közintézményeknek azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnia kell a hozzájuk címzett közérdekű adatigénylésére. Ez a határidő jelen esetben április 8-án lejárt. Ennek értelmében kérem, szíveskedjenek haladéktalanul válaszolni a "feltöltés a Római-parton"-tárgyú adatigénylésemre

Üdvözlettel:

Becker András