Felsőoktatási tv. 26. § - tanításra fordított idő

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tisztelettel kérem, hogy Dr. Kalmár-Nagy Tamás docens úr Felsőoktatási tv. 26. § (1) bekezdése (tanításra fordított idő) szerinti órarendjét, illete fogadóórájának rendjét megküldeni szíveskedjenek!

Nagyon szépen köszönöm előre is a tájékoztatást!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 28.

Üdvözlettel:

Szepesi Péter

Tisztelt Szepesi Péter!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [email address] elektronikus levélcímére 2022.02.28-án érkezett, „- Felsőoktatási tv. 26. § - tanításra fordított idő” tárgyú adatigénylésével kapcsolatban kérem, hogy az [email address] e-mail címünkre történő megküldéssel adja meg közvetlen e-mail címét.
Miután az Infotv. 26. § (2) bekezdés második fordulata szerint a közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek, és miután az adatigénylés nem általánosságban a tanításra fordított időre, hanem az oktató személyének pontos megnevezésével történt, ezért az Egyetem az adatigénylését az Ön által megjelölt közvetlen e-mail címre történő megküldéssel kívánja teljesíteni.

Pál Tamás kabinetfőnök úr megbízásából,

Üdvözlettel:

Solti Edina
Ügyvivő szakértő
Kancellári Kabinet
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Solti Edina!

Köszönöm szépen a visszajelzést!
Az email címem: [email address]

Tisztelettel:
Sz. Péter