Fellebbezések száma

Kis Krisztián Péter made this Közérdekűadat request to Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Kis Krisztián Péter

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2016. szeptember 1. és 2021. szeptember 1-e között a T. Kormányhivatalhoz és járási hivatalaihoz (hivatalonkénti bontásban)
- fellebbezések számát,
- egyéb jogorvoslati kérelmek számát (pl. kereset),
- ezen jogorvoslati eljárások eredményét (kérelemnek helyt adó, azt elutasító, illetve visszautasító döntések),
- ezen jogorvoslati eljárások hosszáról (időtartamáról) vezetett esetleges statisztikát,
- a jogorvoslati eljárások nyomán lefolytatott megismételt eljárások számát és eredményét, valamint
- a kormányhivatal 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi beszámolóját.

Kérem, hogy lehetőség szerint az adatokat kereshető formátumban (pl. Excel) küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 20.

Üdvözlettel:

Kis Krisztián Péter

Dr. Madácsi Imre, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Kis Krisztián Péter Úr!
Mellékelten küldöm tájékoztatásom a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatalhoz 2021. október 20. napán benyújtott közérdekű
adatigénylésére vonatkozóan.
Dr. Alakszai Zoltán
kormánymegbízott
nevében és megbízásából
Üdvözlettel:
dr. Madácsi Imre
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet

Dr. Madácsi Imre, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Tisztelt Kis Krisztián Péter Úr!
Mellékelten küldöm válaszlevelem és mellékleteit a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatalhoz 2021. október 20. napán benyújtott közérdekű
adatigénylésére vonatkozóan.
Dr. Alakszai Zoltán
kormánymegbízott
nevében és megbízásából
Üdvözlettel:
dr. Madácsi Imre
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet