Fellebbezések száma

Kis Krisztián Péter made this Közérdekűadat request to Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Kis Krisztián Péter

Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2016. szeptember 1. és 2021. szeptember 1-e között a T. Kormányhivatalhoz és járási hivatalaihoz (hivatalonkénti bontásban)
- fellebbezések számát,
- egyéb jogorvoslati kérelmek számát (pl. kereset),
- ezen jogorvoslati eljárások eredményét (kérelemnek helyt adó, azt elutasító, illetve visszautasító döntések),
- ezen jogorvoslati eljárások hosszáról (időtartamáról) vezetett esetleges statisztikát,
- a jogorvoslati eljárások nyomán lefolytatott megismételt eljárások számát és eredményét, valamint
- a kormányhivatal 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi beszámolóját.

Kérem, hogy lehetőség szerint az adatokat kereshető formátumban (pl. Excel) küldjék meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 20.

Üdvözlettel:

Kis Krisztián Péter

Dr. Kovács Róbert, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Kis Krisztián Péter!
Mellékelten megküldöm Dr. Zombor Attila főigazgató úr fenti tárgyú
levelét.
Tisztelettel:
Dr. Kamocsai Andrea osztályvezető nevében és megbízásából:
dr. Kovács Róbert
osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Iratkezelési Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: +36 76 516 853
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.bkmkh.hu

Feladó: Kis Krisztián Péter <[FOI #19047 email]>
Dátum: 2021. október 20. 17:59:58 CEST
Címzett: Kormányhivatal Bács-Kiskun <[Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal request email]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - Fellebbezések száma - Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2016. szeptember 1. és 2021. szeptember 1-e között a T.
Kormányhivatalhoz és járási hivatalaihoz (hivatalonkénti bontásban)
- fellebbezések számát,
- egyéb jogorvoslati kérelmek számát (pl. kereset),
- ezen jogorvoslati eljárások eredményét (kérelemnek helyt adó, azt
elutasító, illetve visszautasító döntések),
- ezen jogorvoslati eljárások hosszáról (időtartamáról) vezetett
esetleges statisztikát,
- a jogorvoslati eljárások nyomán lefolytatott megismételt eljárások
számát és eredményét, valamint
- a kormányhivatal 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi beszámolóját.
Kérem, hogy lehetőség szerint az adatokat kereshető formátumban (pl.
Excel) küldjék meg részemre.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítésért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2021. október 20.
Üdvözlettel:
Kis Krisztián Péter
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #19047 email]
Ha a(z) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal nem a(z)
[Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.bkmkh.hu/

Dr. Kovács Róbert, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

7 Attachments

Tisztelt Kis Krisztián Péter!
Mellékelten megküldöm Dr. Zombor Attila főigazgató úr fenti tárgyú
levelét.
Tisztelettel:
Dr. Kiss József főosztályvezető nevében és megbízásából:
dr. Kovács Róbert
osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Iratkezelési Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Telefon: +36 76 516 853
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.bkmkh.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.bkmkh.hu/