Tisztelt Országos Meteorológia Szolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre mindazon megfigyeléssel, elemzéssel és értékeléssel kapcsolatos dokumentumokat, amelyek témája a Magyarország égboltján (is) az utóbbi években egyre gyakrabban megfigyelhető "kondenzcsíkszerű" felhőkkel kapcsolatos.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 6.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Bujdosó Ildikó, Országos Meteorológia Szolgálat

1 Attachment

Tisztelt Szabó Péter!

Mellékelten küldöm az Országos Meteorológiai Szolgálat válasz levelét 2013.10.06-án érkezett e-mailbeli kérésére.

Üdvözlettel:
Bujdosó Ildikó
titkárnő

Országos Meteorológiai Szolgálat
Elnökség/Elnöki titkárság
1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.
Tel.: +36 1 346 4660
Fax: +36 1 346 4669

idézett részek megjelenítése