Felcsút Önkormányzatának 2012.évi valamennyi jegyzőkönyve, határozata, rendelete

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2011. december 13. után keletkezett valamennyi jegyzőkönyvet, ami képviselő testületi ülésen, bizottsági ülésen vagy egyéb formában keletkezett.
Ezen kívül szíveskedjen elküldeni valamennyi határozatot, rendeletet, amit a Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012-ben meghozott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 3.

Üdvözlettel:

Kis Emőke

[email protected], Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

35 Attachments

Tisztelt Kis Emőke!

Mellékelten megküldöm a 2012-ben megtartott Képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyveit és a rendeleteket, további szíves felhasználás céljából

Tisztelettel:

dr. Petrin László körjegyző

2012.07.03. 16:29 keltezéssel, Kis Emőke írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt [email address]!

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Kis Emőke

[email protected], Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment