Tisztelt Nemzeti Földalapkezelő Szervezet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1, a Fejér megyei állami tulajdonú, haszonbérletbe adott földek listáját, amely tartalmazza a földterületek helyrajzi számát, a bérlő megnevezését, a bérleti jogviszony kezdetét és időtartamát

2, egy helyrajzi számos térképet a Fejér megyei állami tulajdonú földekről

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 13.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Ugyfelszolgalat, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

3 Attachments

Erdélyi Katalin

részére

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett adatigénylésével kapcsolatban mellékleten megküldöm
a kért, Fejér megyei állami tulajdonú, haszonbérletbe adott földek
listáját, amely tartalmazza a földterületek helyrajzi számát, a bérlő
megnevezését, a bérleti jogviszony kezdetét és időtartamát, valamint
tájékoztatom, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a Fejér megyei
állami tulajdonú földek tekintetében helyrajzi számos térképpel nem
rendelkezik, így az adatigénylés e részét teljesíteni az ismertetett okból
kifolyólag nem tudjuk, továbbá, hogy a nyilvános és közhiteles
ingatlan-nyilvántartás tartalmazza a helyrajzi számokkal ellátott
térképeket, melyből tájékozódhat.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

 

 

Tisztelettel:

 

Borbély Nikolett Vivien

      Ügyfélszolgálat

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
cid:[email protected]

       NFA Központ

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Borbély Nikolett Vivien!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin