Fegyelmi eljárások BVOP

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre évenkénti bontásban, hogy 2016-ban és 2017-ben hány esetben indult fegyelmi eljárás végrehajtó állomány (tiszthelyettes/zászlós) illetve hány esetben vezetői állomány (tiszt/főtiszt) ellen, és mi lett ezen eljárások eredménye.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 18.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

2018. május 18-án elküldött adatigénylésemet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 2018. június 4-ig meg kellett volna válaszolniuk.

Kérem, szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségüket teljesíteni, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Kelt: 2018. június 7.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

BV, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1 Attachment

„Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Adminisztrációs hibából eredõen jelen levél mellékleteként megküldöm a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára érkezett közérdekû
adatszolgáltatásra irányuló megkeresésére, 2018. június 1-jén kelt
választ.”

 

Kérem kézbesítési visszaigazolást szíveskedjen küldeni.

 

Köszönettel: dr. Tóth Eszter

Tisztelt dr. Tóth Eszter, tisztelt BVOP!

Köszönöm szépen a választ, megkaptam az adatokat.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin