Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sipos István, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyarország területén közlekedő összes személyszállító vonat 2023. február 6-tól érvényes összeállítási rendjét (ún. SZVÖR) és szerelvényfordulóit, illetve ezen dokumentumok összes mellékletét, valamit az InterCity-vonatok összeállításait tartalmazó táblázatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 4.

Üdvözlettel:

Sipos István

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdának 15 napon belül választ kellett volna adnia az adatigénylésre.

Választ, vagy hosszabbítási értesítést az általam benyújtott adatigénylésre nem kaptam.

Emiatt újfent kérem, hogy szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyarország területén közlekedő összes személyszállító vonat 2023. február 6-tól érvényes összeállítási rendjét (ún. SZVÖR) és szerelvényfordulóit, illetve ezen dokumentumok összes mellékletét, valamit az InterCity-vonatok összeállításait tartalmazó táblázatokat.
Az adatigénylés vonatkozik az https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu... oldalon nem frissített (még decemberi adatok) telepállomások szerelvényfordulóira is, ahol változás történt (pl. Miskolc).

Kelt: 2023. február 23.

Üdvözlettel:

Sipos István

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.02.04. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az aktuálisan érvényes szerelvényfordulók a
[1]https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu...
oldalon megtalálhatók.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sipos István, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.