Fásítási tervek

Márton András made this Közérdekűadat request to Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2020.09.01.-én a Messelia Naturfarm Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében készített terveket.
Felhívom figyelmét, hogy ez az adatigénylés nem jár a munkaerő forrás aránytalan igénybevételével, ezért nem jogosult költségtérítést felszámolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 9.

Üdvözlettel:

Márton András

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

 

Rendszerünk fogadta üzenetét. Levelét továbbítjuk ügyintézőnknek, aki
határidőn belül választ fog küldeni Önnek.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá! Köszönjük.

 

 

Üdvözlettel,

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

[1]www.budakalasz.hu

References

Visible links
1. file://bkszerver/Andi/Zita_laptop/alairas/kollegak/www.budakalasz.hu

Mail Delivery System,

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adatig nyl s F s t si tervek Budakal sz V ros nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal.txt

    4K Download View as HTML

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

pipe to |/usr/local/cpanel/bin/autorespond [Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] /home/budakala/.autorespond
generated by [Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

The following text was generated during the delivery attempt:

------ pipe to |/usr/local/cpanel/bin/autorespond [Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] /home/budakala/.autorespond
generated by [Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] ------

[2021-03-09 14:38:47 +0100] warn [autorespond] mkdir /home/budakala/.cpanel/mailloopprotect/[FOI #17436 email] failed: Disk quota exceeded at /usr/local/cpanel/Cpanel/SafeDir/MK.pm line 257.
Cpanel::SafeDir::MK::safemkdir("/home/budakala/.cpanel/mailloopprotect/kmt+request-17436-a834"..., 0700) called at /usr/local/cpanel/Cpanel/MailLoopProtect.pm line 48
Cpanel::MailLoopProtect::create_delivery_event("kmt+request-17436-a834281d\@kimittud.org", "info\@budakalasz.hu", 6, 3600) called at bin/autorespond.pl line 166
[2021-03-09 14:38:47 +0100] warn [autorespond] Could not create dir "/home/budakala/.cpanel/mailloopprotect/[FOI #17436 email]" at /usr/local/cpanel/Cpanel/MailLoopProtect.pm line 50.
Cpanel::MailLoopProtect::create_delivery_event("kmt+request-17436-a834281d\@kimittud.org", "info\@budakalasz.hu", 6, 3600) called at bin/autorespond.pl line 166

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A szerződés megkötésével kapcsolatos összes információt és készült anyagot küldje el.
Nem kizárólag, az árajánlatbekérőket, a beérkezett árajánlatokat, ezek összesítőjét, a szerződés kötésének okát, stb.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 13.

Üdvözlettel:

Márton András

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

 

Rendszerünk fogadta üzenetét. Levelét továbbítjuk ügyintézőnknek, aki
határidőn belül választ fog küldeni Önnek.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá! Köszönjük.

 

 

Üdvözlettel,

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

[1]www.budakalasz.hu

References

Visible links
1. file://bkszerver/Andi/Zita_laptop/alairas/kollegak/www.budakalasz.hu

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Márton András!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatkérés vonatkozásában az adatszolgáltatást megküldjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3626340266
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.budakalasz.hu/

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Attachments

Tisztelt Márton András!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatkérés vonatkozásában az adatszolgáltatást megküldjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3626340266
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.budakalasz.hu/