Farkas Károly képviselő úr vagyonnyilatkozata

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Farkas Károly képviselő úr 2018. évi vagyonnyilatkozatatát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Kiss István

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kiss István!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján kérem, pontosítsa
adatigényét. Az adatigénylésben hivatkozott 2018. évi vagyonnyilatkozat
alatt a 2018. évben leadott, vagy a 2018. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat
értendő?

 

Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (3) bekezdés
szerint közérdekből nyilvános, azonban az önkormányzati képviselő a
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre
vonatkozó vagyonnyilatkozatát visszakapja. Ennek megfelelően a 2019.
januárjában leadott vagyonnyilatkozattal egyidejűleg visszaadásra került a
2018. januárjában leadott vagyonnyilatkozat. Jelenleg a 2019 év
januárjában tett vagyonnyilatkozatok vannak Kápolnásnyék Község
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság birtokában.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kiszler Judit

aljegyző

 

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

2475 Kápolnásnyék Fő utca 28.

[1][email address]

(22)574-100

+36704274977

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kiss István!

 

Adatigénylése kapcsán az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdés
alapján tájékoztatom, hogy Farkas Károly képviselő vagyonnyilatkozata az
alábbi linken elérhető:

 

[1]http://kapolnasnyek.hu/index.php?page=do...

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kiszler Judit

aljegyző

 

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

2475 Kápolnásnyék Fő utca 28.

[2][email address]

(22)574-100

+36704274977

 

 

 

 

 

From: [email address] <[email address]>
Sent: Tuesday, October 1, 2019 1:13 PM
To: '[FOI #13334 email]'
<[FOI #13334 email]>
Cc: 'Szabóné Ánosi Ildikó' <[email address]>; 'Kápolnásnyék
Titkárság (Németh Ildikó)' <[email address]>
Subject: Közérdekű adatigénylés - Farkas Károly képviselő
vagyonnyilatkozata

 

Tisztelt Kiss István!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján kérem, pontosítsa
adatigényét. Az adatigénylésben hivatkozott 2018. évi vagyonnyilatkozat
alatt a 2018. évben leadott, vagy a 2018. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat
értendő?

 

Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (3) bekezdés
szerint közérdekből nyilvános, azonban az önkormányzati képviselő a
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre
vonatkozó vagyonnyilatkozatát visszakapja. Ennek megfelelően a 2019.
januárjában leadott vagyonnyilatkozattal egyidejűleg visszaadásra került a
2018. januárjában leadott vagyonnyilatkozat. Jelenleg a 2019 év
januárjában tett vagyonnyilatkozatok vannak Kápolnásnyék Község
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság birtokában.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kiszler Judit

aljegyző

 

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

2475 Kápolnásnyék Fő utca 28.

[3][email address]

(22)574-100

+36704274977

 

 

References

Visible links
1. http://kapolnasnyek.hu/index.php?page=do...
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]