Falusi állattartás Sopronban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Felsőbüki N. P. u. és a Kaboldi u. kereszteződésének környékén rendszeresen kukorékol egy kakas, mely zajongásával a mai napon, vasárnap már hajnali 5:45-kor ébresztette megérdemelt hétvégi alvásukból az ott lakókat.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon jogszabályokat, melyek az állattartást és a csendháborítást Sopron ezen területén szabályozzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 15.

Üdvözlettel:

Kis Béla

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

Az elektronikusan megküldött levelére az alábbiakról tájékoztatom:
Jelenleg nincs sem országos, sem helyi érvényű előírás, mely megszabja,
hogy milyen- és mennyi haszonállat tartható belterületen. Továbbá, az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
6. § (6) bekezdése szerint a mezőgazdasági haszonállat tartása
önkormányzati rendeletben nem is korlátozható.
       
        Sopron MJV Önkormányzata nem szabályozza helyi rendeletben a
csendháborítást, arra a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
(továbbiakban: Szabs.tv.) 195. § (1) bekezdése állapít meg szabályokat.
Eszerint „aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz
tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett
természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy
mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket
zavarja, szabálysértést követ el.”  
Általános szabálysértési hatóságként a rendőrség kijelölt szervei járnak
el. A Szabs.tv. a nyugalmat megzavaró indokolatlan zajkeltés esetén
rendeli el szankció alkalmazását. Ahhoz, hogy zajokozás csendháborításnak
minősüljön, egyszerre kell a tűréshatárnál nagyobbnak és indokolatlannak
lennie.

Amennyiben a Felsőbüki Nagy Pál utca és a Kaboldi utca kereszteződésénél
tartott kakasok hangja zavarja Önt, a zavarás kialakulásától számított egy
éven belül birtokvédelmi kérelem előterjesztésére is lehetőség van a
jegyzőnél az állattartó megnevezésével. Ismeretlen személy ellen,
névtelenül az eljárás nem indítható meg. A több, mint egy éve fennálló
zavarás esetén a bírósághoz tud fordulni kérelmével.  

        Fenti tájékoztatás mellett felhívom a figyelmét arra, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 3. § 5. és 6. pontjában foglaltak alapján az adott
eljárásra vonatkozó jogszabályok megküldésére irányuló kérés nem minősül
közérdekű adat igénylésének. A hivatkozott jogszabályok, és valamennyi
hatályban lévő jogszabály a Nemzeti Jogszabálytárban ([1]www.njt.hu),
valamint a helyi rendeletek a [2]www.sopron.hu oldalon az Önkormányzat
menüpont alatt bárki által elérhetőek és megismerhetőek, így azok
megküldésének mellőzése mellett döntöttem.

Sopron, 2020. március 23.

                                                                         
                          Dr. Sárvári Szabolcs
                                                                         
                                      jegyző
----- Továbbította: Szabolcs Sárvári/SMJVPH dátum: 2020. 03. 23 16:14
-----

----- Továbbította: Szabolcs Sárvári/SMJVPH dátum: 2020. 03. 16 18:26
-----

Feladó: Kis Béla <[FOI #14590 email]>
Címzett: <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2020. 03. 15 07:09
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Falusi állattartás
Sopronban

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Felsőbüki N. P. u. és a Kaboldi u. kereszteződésének környékén
rendszeresen kukorékol egy kakas, mely zajongásával a mai napon, vasárnap
már hajnali 5:45-kor ébresztette megérdemelt hétvégi alvásukból az ott
lakókat.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon
jogszabályokat, melyek az állattartást és a csendháborítást Sopron ezen
területén szabályozzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 15.

Üdvözlettel:

Kis Béla

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #14590 email]

Ha a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem
a(z) [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.njt.hu/
2. http://www.sopron.hu/
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about