Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vég Adrienn, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Fakivágási engedélyek, tervek megigénylése (Bogdáni-Szentendrei út JYSK áruháznál)

Vég Adrienn nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Várjuk, hogy Vég Adrienn elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

Lakossági bejelentés és FB-on megosztott petíció alapján jutott tudomásomra, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ( Dr Kiss László polgármester vezetésével) ismét tilalmi időszakban fákat vágatott ki a III. kerületben a Szentendrei út és a Bogdáni út kereszteződésében, a Jysk áruház mellett, amelyről sem lakossági egyeztetés, sem tájékoztatás nem volt, illetve nem ismeretes a fakivágási engedélyek megléte sem, de ezt - igen elkeserítő módon - gyakran utólag állítják ki. Kérem, hogy csatolják a - remélhetőleg nem "pótlólagos" - fakivágási engedélyeket és a lakosság számára ismeretlen, de őket érintő projekt adatait (építtető személye, cégneve, engedély, annak száma, a felelős elérhetősége, telefonszáma és amennyiben közpénzből készül, annak költsége, ha nem, akkor a céggel kötött megállapodást.)

https://www.peticiok.com/tiltakozas_az_s...

https://archive.ph/6qjOG

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 30.

Üdvözlettel:

Vég Adrienn

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2023. 07. 30-án megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2023. július 30-án
benyújtott közérdekű adatigénylésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A Budapest III. kerület, Szentendrei út – Bogdáni út, Szentendrei út –
Akác köz, Szentendrei út – Búvár utca – Kerék utca (JYSK áruház), valamint
a Szentendrei út – Raktár utca csomópontokban a Waterfront City
lakóingatlanok építéséhez kapcsolódó, településrendezési szerződés alapján
tervezett közlekedésfejlesztési beruházás indult.

 

A beruházás keretében a csomóponti fejlesztések érdekében új útpályák,
forgalmi sávok, illetve kerékpár utak létesülnek, valamint az ehhez
szükséges közműkiváltási munkálatok valósulnak meg, tehát a fák kivágására
a közérdekű járda-, út- és közmű fejlesztés miatt volt szükség.

 

A JYSK áruház környezetében lévő közterületi ingatlan Budapest Főváros
III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonában van, így a
hatósági eljárásban kizárási ok állt fenn, amelynek értelmében a fenti
ingatlanon kivágandó fák ügyében a hatósági eljárásból Budapest Főváros
III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kizárásra került, és az
eljárás lefolytatására Budapest II. kerület Önkormányzata, mint azonos
hatáskörrel rendelkező hatóság lett kijelölve.

 

A hatósági eljárás eredményeként 5 db fa kivágása lett engedélyezve és
fapótlási kötelezettség került megállapításra, melynek értelmében 19 db,
minimum 18/20 törzskörméretű fát kell ültetni Budapest Főváros III.
Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata területén. Az ültetendő fák
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
 Főkertészi Irodájának szakmai koordinációja mellett kerülnek pótlásra.

 

Tisztelettel,

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vég Adrienn, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.