Fakivágás költési időszakban

Gál Viktor made this Közérdekűadat request to Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2022-re kiadott fakivágási engedélyek, és hozzájuk kapcsolódó kertészeti
szakvélemények, amelyekben a kiállítására jogosult szakértő írásos
nyilatkozattal igazolja, hogy a kivágásra került fán madárfészek nem
található - kiemelten a madarak költési és fiókanevelési közötti
időszakban.

Illetve az önkormányzat fenntartási kötelezettségének hatálya alá tartozó
fás szárú növény kivágásakor gallyazásakor, illetve az önkormányzat
beruházásaival összefüggésben szükségessé váló kertészeti beavatkozásokkor
készített egyszerűsített favizsgálati ahhoz kapcsolódó fotódokumentációt
és költési időszakban kiállítására jogosult szakértő írásos nyilatkozatát
arról, hogy a kivágásra, gallyazásra kijelölt fán madárfészek nem
található.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 5.

Üdvözlettel:
Gál Viktor

Gasztonyi Ildikó, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Gál Viktor!

Lenti adatkérésére csatoltan küldöm dr. Demjanovich Orsolya jegyző asszony
válaszlevelét, valamint a levél mellékletét.

Tisztelettel: Kovács András szervezési osztályvezető nevében eljáró

Gasztonyi Ildikó
Szervezési Osztály
osztályvezető-helyettes
06/20/584-9019

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Gál Viktor <[FOI #20869 email]>
Elküldve: Friday, August 5, 2022 10:51:38 PM
Címzett: KözAdat requests at Budapest XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal <[Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Fakivágás költési időszakban
 
Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2022-re kiadott fakivágási engedélyek, és hozzájuk kapcsolódó kertészeti
szakvélemények, amelyekben a kiállítására jogosult szakértő írásos
nyilatkozattal igazolja, hogy a kivágásra került fán madárfészek nem
található - kiemelten a madarak költési és fiókanevelési közötti
időszakban.

Illetve az önkormányzat fenntartási kötelezettségének hatálya alá tartozó
fás szárú növény kivágásakor gallyazásakor, illetve az önkormányzat
beruházásaival összefüggésben szükségessé váló kertészeti beavatkozásokkor
készített egyszerűsített favizsgálati ahhoz kapcsolódó fotódokumentációt
és költési időszakban kiállítására jogosult szakértő írásos nyilatkozatát
arról, hogy a kivágásra, gallyazásra kijelölt fán madárfészek nem
található.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus  5.

Üdvözlettel:
Gál Viktor

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #20869 email]

Is [Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[1]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
2. http://kimittud.hu/help/officers