Fakitermelés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Mecsekerdő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt az adatot, hogy 2022. szeptember 1-e óta az erdőgazdaság kezelésében lévő összefüggő 1 ha nagyságot meghaladó területen hány esetben történt erdőgazdálkodás keretében fakivágás, ezek mekkora területet érintettek, milyen módszerrel történt a kitermelés, illetve milyen védettségű területen történtek a munkálatok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 5.

Üdvözlettel:

Szilágyi Péter

Nagy Gábor, Mecsekerdő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Szilágyi Péter!

 

2022. december 5-én benyújtott közérdekű adatigénylésére Társaságunk az
Infotv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozva a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítja.

 

Partos Kálmán termelési vezérigazgató-helyettes úr megbízásából

 

Tisztelettel,

 

Nagy Gábor

ökoturisztikai és kommunikációs osztályvezető

 

[1]Leírás: Leírás: Kép2

 

Mecsekerdő Zrt.

7623 Pécs, Rét u. 8.

Tel: +36 72 508 274

Mobil: +36 30 119 1480

e-mail: [2][email address]

web: [3]www.mecsekerdo.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Mecsekerdő Zrt. Titkárság, Mecsekerdő Zrt.

1 Attachment

Szilágyi Péter Úr részére

 

Tisztelt Szilágyi Péter Úr!

 

2022. december 5-én benyújtott közérdekű adatigénylésében feltett
kérdéseire a Mecsekerdő Zrt. az alábbi válaszokat adja:

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt az
adatot, hogy 2022. szeptember 1-e óta az erdőgazdaság kezelésében lévő
összefüggő 1 ha nagyságot meghaladó területen hány esetben történt
erdőgazdálkodás keretében fakivágás,

Mecsekerdő válasz: A Mecsekerdő Zrt. által kezelt területen 2022.
szeptember 1. óta, 1 hektárt meghaladó területen 223 esetben történt
fakitermelés.

 

ezek mekkora területet érintettek,

Mecsekerdő válasz: Ezek összesen 848,61 hektárt érintettek.

 

milyen módszerrel történt a kitermelés,

Mecsekerdő válasz: Hosszúfás munkarendszer csörlős vonszolóval,

Rövidfás munkarendszer motorfűrésszel, vagy harvesterrel, közelítés
forwarderrel.

 

illetve milyen védettségű területen történtek a munkálatok.

Mecsekerdő válasz: A munkálatok nem védett, védett és Natura 2000
területeket érintettek.

 

Ripszám István vezérigazgató úr megbízásából

Tisztelettel:

 

Partos Kálmán

termelési vezérigazgató-helyettes

+36 30 663 1067

[1]Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

Mecsekerdő Zrt.

7623 Pécs, Rét u. 8.

Tel.: +36 72 508 200

Fax: +36 72 508 201

E-mail: [2][email address]

[3]www.mecsekerdo.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése