Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Barta Klára, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

EuroVelo6 Szentendrei szakasz finanszírozás VEKOP-hazai forrás megoszlás

We're waiting for Barta Klára to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az EuroVelo6 Szentendrei szakasz VEKOP 4.1.1. és hazai forrásból történő finanszírozásának megoszlását, különös tekintettel a Szentendre és Szigetmonostor között építendő híddal kapcsolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 23.

Üdvözlettel:

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2020. január 23-n igényelt adatokat az EuroVelo6 szentendrei szakaszának finanszírozásával kapcsolatban. A kérdés a rendelkezésre álló összeg nagysága, annak megoszlása uniós és hazai forrás szempontjából, illetve a külön a Szentendrénél építendő hídra vonatkozóan ezek az adatok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 7.

Üdvözlettel:

Barta Klára

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelt megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló 15 napos határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:

NIF Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Barta Klára!

 

Megkeresését az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylésként kezeljük.

2020. január 23-án Társaságunkhoz beérkezett adatigénylésével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti
fejlesztésének részét képező Szigetmonostor – Szentendre közötti új
gyalogos-kerékpáros Duna-híd megvalósítása című projekt forrásszerkezete
nagyban függ a megvalósítandó híd helyétől és kialakításától, amely az
elkészítendő kiviteli tervek alapján határozható meg. 

 

Üdvözlettel,

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[1]www.facebook.com/nifzrt

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Barta Klára!

 

A NIF Zrt.-hez 2020. január 23-án érkezett, az Eurovelo 6 Szentendre
szakasz VEKOP 4.1.1. és hazai forrásból történő finanszírozásának
megoszlására, különös tekintettel a Szentendre és Szigetmonostor között
építendő híddal kapcsolatos forrásszerkezet megoszlására irányuló
közérdekű adatigénylésére 2020. február 26. napján adott válaszunkat az
alábbiakkal egészítjük ki:

 

Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti
fejlesztésének részét képező Szigetmonostor – Szentendre közötti új
gyalogos-kerékpáros Duna-híd megvalósítása című projektre VEKOP
4.1.1.-15-2017-00011 azonosító számú Támogatási Szerződéssel rendelkezünk,
amely a megadható támogatási összeg maximumával 1,5 mrd Ft vissza nem
térítendő európai uniós forrást biztosít. A forrás a projektfejlesztés
sikeres lezárása és a megvalósítási időszakba történő átfordulás esetén
áll teljes mértékben rendelkezésre. A projekt megvalósításához még
szükséges kiegészítő forrást a Kiemelt Kerékpáros Útvonalak Fejlesztése
fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott ZH380012
kötelezettségvállalási azonosítóval rendelkező Támogatási Szerződés
biztosítja, amely mértéke a kivitelezési közbeszerzésen nyertes legjobb
ajánlat nagyságától függően változhat.

 

Tisztelettel:

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[1]www.facebook.com/nifzrt

 

[2]cid:[email protected]

 

 

 

 

 

From: info <[NIF request email]>
Sent: Wednesday, February 26, 2020 1:16 PM
To: Barta Klára <[FOI #13954 email]>; info
<[NIF request email]>
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - EuroVelo6 Szentendrei
szakasz finanszírozás VEKOP-hazai forrás megoszlás

 

Tisztelt Barta Klára!

 

Megkeresését az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylésként kezeljük.

2020. január 23-án Társaságunkhoz beérkezett adatigénylésével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti
fejlesztésének részét képező Szigetmonostor – Szentendre közötti új
gyalogos-kerékpáros Duna-híd megvalósítása című projekt forrásszerkezete
nagyban függ a megvalósítandó híd helyétől és kialakításától, amely az
elkészítendő kiviteli tervek alapján határozható meg. 

 

Üdvözlettel,

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

[3]www.facebook.com/nifzrt

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Barta Klára, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.