Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EUROVELO 6-os útvonal részét képező kerékpárút Budapest - Szentendre szakaszának megépítésével kapcsolatban a 2002-2012 időszakra vonatkozóan:
- a ténylegesen megépített szakasz hosszát
- az összes felmerült költséget
- az erre felhasznált európai uniós és hazai forrás összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 26.

Üdvözlettel: Molnárka Gábor

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Továbbra is várom válaszukat közérdekűadat-igénylésemmel kapcsolatban.

Üdvözlettel:

Molnárka Gábor

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

NFM - Ügyfélszolgálat, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2 Melléklet

Tisztelt Molnárka Gábor Úr!

 

Hivatkozva Ügyfélszolgálatunkra beküldött közérdekű adatigénylésére az
alábbiakban, illetve a mellékletben megküldjük illetékes szakterületünk
tájékoztatását.

 

A kerékpáros útvonal hossza:

Clark Á tér – városhatár között:        15,2 km

Margit híd – városhatár között:          13,4 km

 

A fenti útvonal szinte teljes hosszban még 2002 előtt létesült, csak
néhány rövidebb szakasz átalakítása vagy felújítása történt azóta. Ezek
vagy külső beruházásban (Auchan) vagy Fővárosi beruházásban (útfelújítás,
budai főgyűjtő építése, Margit híd felújítása), de minden esetben más,
nagyobb munka keretében történtek, így  elkülönített költség adatok a
kerékpáros létesítményre nem állnak rendelkezésre. A 2002 után
felújított/épült szakaszok a következők:

 

Clark Á tér – Batthyány tér                0,8 km           

Margit híd - Üstökös u.                      0,3 km

Zsigmond tér – Nagyszombat u.       1,0 km

Mozaik u. – Záhony u.                       0,9 km

 

A Megyeri hídtól délre 2005-ben átadott, EU forrásból épült kerékpárút
adatai:

A kerékpárút teljes hossza: 2,65 km

Bekerülési költség, mely a pályázat során elszámolható volt: 162.926.345.-
Ft

A kerékpárút szélessége: 2,00 - 3,00 m között változik.

A bekerülési költségben a korábban épült szakaszok melletti pihenők, kutak
kialakítása is benne van.

 

A teljes útvonal EuroVelo táblázása a KKK projektje volt. A KKK által
végzett táblázás (2008-2009) bruttó 28.940.040.- Ft volt, Útpénztár
forrásból.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves  elfogadását.

 

Üdvözlettel,

 

[1]Leírás: Leírás: Ügyfélszolgálati Információs Iroda
cid:[email protected]
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Telefon:   06-1-795-67-66

               06-1-795-14-82

Fax:         06-1-795-06-97

E-mail:    [2][NFM request email]

Web:       [3]www.kormany.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése